null Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 

ul. Leona Kruczkowskiego 2

00-412 Warszawa

tel.: 22 443 14 40; 22 443 14 41

faks: 22 443 14 42

email: Sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl

 

BIP

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Pomocy i Projektów Społecznych

Ewidencje i rejestry prowadzone w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Miejska Polityka Społeczna

Warszawa Rodzinna