null Droga na szóstkę - poprawa bezpieczeństwa w rejonie szkół

Droga na szóstkę jest programem mającym na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie szkół.

Informacja o naborze do programu została przesłana do urzędów dzielnic. Udział jest dobrowolny, a zgłoszeń dokonywali dyrektorzy szkół. Chęć udziału wyraziło blisko 30 placówek. Ostatecznego wyboru dokonano analizując m.in. liczbę oraz rodzaj wypadków i kolizji w rejonie szkół oraz problemy z bezpieczeństwem opisane przez dyrekcję. 

 

W pierwszej edycji “Drogi na szóstkę” weźmie udział 6 szkół.

Uczestnicy pierwszej edycji programu “Droga na szóstkę”:

  • Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Drewniana 8

  • Szkoła Podstawowa nr 157, ul. Kazimierzowska 16

  • Szkoła Podstawowa nr 175, ul. Trzech Budrysów 32

  • Szkoła Podstawowa nr 221, ul. Żelazna 71 oraz ul. Ogrodowa 42/44

  • Szkoła Podstawowa nr 323, ul. Hirszfelda 11

  • Szkoła Podstawowa nr 373, ul. Angorska 2

 

Został przeprowadzony szczegółowy audyt. Nie dotyczył tylko bezpieczeństwa ruchu drogowego, obejmował też analizę funkcjonalności infrastruktury w okolicach szkoły i analizę obrazową sytuacji drogowych przy wejściu do placówek. Sprawdzono m.in. gdzie dokładnie zdarzają się sytuacje niebezpieczne, jak uczniowie spędzają czas na przerwach czy po lekcjach, jak wygląda organizacja ruchu w sąsiedztwie, którędy uczniowie dochodzą do przystanków komunikacji miejskiej. Zostały przeprowadzone również ankiety wśród uczniów dotyczące podróży do szkoły i powrótu z niej, odległości, informacji o zagrożeniach i pomysłach.

W wyniku audytu powstało szerokie opracowanie zawierające analizę sytuacji obecnej i rekomendacje zmian.

Na ich podstawie zostaną opracowane projekty, przedstawione społeczności szkolnej i dzielnicom. Część wdrożeń zaplanowana jest na ten rok, reszta prawdopodobnie zostanie wprowadzona w przyszłym roku.

“Droga na szóstkę” jest pomyślana jako zadanie wieloletnie. Następne kroki będą ściśle zależeć od współpracy ze szkołami.  

Projekt prowadzony jest przez Zarząd Dróg Miejskich we współpracy z Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym oraz urzędami dzielnic.

ZDM

Pierwsza stołeczna „Szkolna ulica"

W pierwszej edycji programu wzięło udział sześć szkół. Dla każdej z nich, w efekcie udziału w „Drodze na szóstkę”, opracowano inne rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo dzieci wokół szkoły. Pierwszym wdrożeniem jest wprowadzenie „szkolnej ulicy” na ul. Hirszfelda przy SP 323 im. Polskich Olimpijczyków. To pilotaż w Warszawie.

Wjazd na ul. Hirszfelda na Ursynowie, pierwszą „szkolną ulicą” w Warszawie, zostanie ograniczony przez trzy poranne kwadranse - od 7.30 do 8.15. Mieszkańcy będą mogli oczywiście wyjechać.

Poranne zamknięcie wjazdu w ul. Hirszfelda nie jest jedynym rozwiązaniem w ramach „Drogi na Szóstkę”. W przypadku  tej szkoły drugą zmianą będzie planowana instalacja sygnalizacji na pobliskim przejściu przez ul. Indiry Gandhi. Trwają też rozmowy o drugiej filii szkoły – przy ul. Warchałowskiego.

Niebezpieczne elementy otoczenia, w ścisłej współpracy z dyrekcją i radą rodziców, będą także sukcesywnie zmieniane w pozostałych pięciu placówkach. A efekty powinny zachęcić kolejne szkoły do współpracy.

Nie znalazłeś informacji?