null Elektryczne hulajnogi

Hulajnoga elektryczna to pojazd

20 maja 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzająca przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych.

Prawo precyzuje, że jest to „pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”.

Kierującego hulajnogą elektryczną obowiązują wszystkie przepisy dotyczące pojazdów.

Tym pojazdem nie można przewozić osób, bagaży ani zwierząt.

 

Którędy jeździć e-hulajnogą?

Jeśli na danej drodze wyznaczono pas albo drogę dla rowerów, to właśnie tamtędy powinien jechać kierujący e-hulajnogą. Gdy droga przeznaczona jest dla rowerów i pieszych – jadąc e-hulajnogą, musimy ustępować przechodniom.

Na drodze, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do maksimum 30 km/h, hulajnogą elektryczną należy jechać po jezdni.

Poruszanie się e-hulajnogą po chodniku prawo traktuje jako wyjątek. Dotyczy to sytuacji, gdy na drodze nie wytyczono drogi ani pasa dla rowerów, a na sąsiadującej jezdni wolno poruszać się z prędkością powyżej 30 km/h. Tylko wtedy kierujący e-hulajnogą może poruszać się chodnikiem; powinien pamiętać, że musi ustąpić pierwszeństwa pieszym, nie może utrudniać im ruchu oraz jest zobowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Podczas przekraczania ulicy na przejściu dla pieszych, e-hulajnogę należy przeprowadzić (nie wolno na niej jechać). Wynika to z faktu, że kierujący hulajnogą elektryczną poruszając się po chodniku nie jest pieszym – e-hulajnoga to pojazd.

 

Parkowanie

Postój hulajnogi elektrycznej jest dopuszczalny na chodniku w miejscu do tego wyznaczonym, a jeśli takiego miejsca nie ma – jak najbliżej tej krawędzi chodnika, która jest najbardziej oddalona od jezdni. Hulajnoga powinna stać równolegle do krawędzi jezdni, nie blokować ani nie utrudniać ruchu przechodniom – należy pozostawić im do przejścia co najmniej 1,5 m szerokości chodnika. Osobom, które postawią e-hulajnogę w nieprawidłowym miejscu, grozi mandat od straży miejskiej. Opłata naliczana za usunięcie wynosi 123 zł.

 

Prędkość e-hulajnogi

Maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej została określona w przepisach na 20 km/h. Dotyczy to ruchu po drodze (pasie) dla rowerów albo jezdni. Poruszając się chodnikiem, należy prędkością zbliżyć się do tempa poruszania się pieszych (pieszy osiąga prędkość w granicach 3-5 km/h).

W wybranych miejscach prędkość będzie dodatkowo ograniczona do 12 km/h, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym:

  • na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie, w czasie gdy ulice te są deptakiem

  • na Chmielnej na odcinku, który jest deptakiem

  • na Bulwarach Wiślanych, na odcinku na którym nie ma wydzielonej drogi dla rowerów.

 

Strefy wyłączone

Zakaz wjazdu hulajnogą elektryczną dotyczy Starego Miasta, Łazienek Królewskich i Ogrodu Krasińskich. 

 

Dla kogo e-hulajnoga

Ustawa precyzuje też, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem dla dorosłych lub starszych dzieci. Do 10 roku życia nie wolno na niej poruszać się po drodze (a więc także chodniku czy pasie/drodze dla rowerów). Wyjątek stanowi „strefa zamieszkania”. W jej obrębie dziecku przed ukończeniem 10 lat wolno jeździć na e-hulajnodze tylko pod opieką dorosłego.

Osobie między 10 a 18 rokiem życia prawo zezwala na jazdę po drodze publicznej pod warunkiem posiadania jednego z następujących dokumentów: karty rowerowej, prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Porozumienie z miastem

Miasto podpisało porozumienie regulujące zasady poruszania się i parkowania w przestrzeni publicznej z pięcioma operatorami oferującymi e-hulajnogi do wypożyczenia (Bolt, Dott, Lime, Blinkee i TIER).

Co zostanie uporządkowane?

  • Dodatkowo ograniczona prędkość do 12 km/h: na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie, w czasie gdy ulice te są deptakiem; na Chmielnej na odcinku, który jest deptakiem; na Bulwarach Wiślanych, na odcinku na którym nie ma wydzielonej drogi dla rowerów.

  • Zakaz wjazdu hulajnogą elektryczną dotyczy Starego Miasta, Łazienek Królewskich i Ogrodu Krasińskich.

  • Wyznaczenie sieci miejsc postojowych – ZDM oznakowuje kilka tysięcy miejskich stojaków dla rowerów odpowiednią naklejką, wskazującą, że jest to wyznaczone miejsce postoju rowerów i e-hulajnóg.

  • Wyznaczenie sieci „stref postoju” – mają być widoczne w aplikacjach mobilnych służących do wypożyczania i odpowiednio oznaczone w terenie. Operatorzy zobowiązali się zapłacić za wyznaczenie takich stref i ich użytkowanie. Dzięki tak przygotowanej sieci parkingów, operatorzy będą rozwozić e-hulajnogi tylko do wyznaczonych miejsc.

  • Kampania informacyjna – ZDM chce wspólnie z operatorami przygotować kampanię i wykorzystać kanały kontaktu dostępne dla operatorów, aby dotrzeć do hulajnogistów, np. poprzez aplikację mobilną czy zawieszki na kierownicach.

Operatorzy udostępnią miastu część danych o przejazdach i wypożyczeniach oraz innych statystyk, mogących ułatwić planowanie sieci parkingów czy infrastruktury dla e-hulajnóg.

E-hulajnogi pod nadzorem

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących poruszania się hulajnogami elektrycznymi, od 20 maja 2021 r. rozpoczęły się działania mające na celu egzekwowanie nowego prawa. Funkcjonariusze Straży Miejskiej i ZDM na warszawskich ulicach prowadzą kontrole.

E-hulajnogi nieprawidłowo pozostawiane na drodze i utrudniające ruch są z nich usuwane w trybie art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Strażnicy zwracają także szczególną uwagę na sposób poruszania się kierujących e-hulajnogami. 

Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń UTO, urządzeń UWR opracowane przez Policję

Nie znalazłeś informacji?