Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

Wstecz

Honorowy Obywatel m.st. Warszawy

 

Zasady przyznania godności

Zasady przyznania godności Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Rady m.st. Warszawy
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

sekretariat: XX p., pok. 2013
tel. 22 443 05 80
faks 22 443 05 82
e-mail: biurorady@um.warszawa.pl

Podstawa prawna

• §5 Statutu m.st. Warszawy - uchwała nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu m.st. Warszawy
• Uchwała nr XXX/992/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy oraz zasad i trybu jego nadawania


Nie znalazłeś informacji?