Wstecz

Hotspoty

Hotspot to otwarty punkt dostępu umożliwiający połączenie z Internetem, najczęściej za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie Wi-Fi.

Hotspoty są najczęściej instalowane w hotelach, restauracjach, na lotniskach, dworcach, uczelniach, w centrach handlowych, centrach miast i innych miejscach publicznych, np. w parkach.

Hotspoty umożliwiają użytkownikom komputerów przenośnych, a także telefonów komórkowych i innych urządzeń wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową, podłączenie się i dostęp do Internetu.

Usługa czasami jest bezpłatna lub też płatność następuje za pomocą karty kredytowej, niekiedy korzystanie z Internetu musi poprzedzić zakup odpowiedniej karty zdrapki. Może się zdarzyć, że dostęp jest bezpłatny, ale mamy ograniczony zakres dostępnych usług.

W serwisie informacyjnym o sieci HOTSPOT UM-WARSZAWA (otwarcie w nowym oknie) dostępne są informacje o bezpłatnej sieci bezprzewodowej Urzędu miasta stołecznego Warszawy oraz lista punktów z dostępem do sieci w Warszawie.

Mapa hotspotów (otwarcie w nowym oknie) - punktów dostępu do sieci Internet to przygotowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej zestawienie lokalizacji samorządowych hotspotów zainstalowanych w miejscach publicznych. Za ich pośrednictwem Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) świadczą swoim mieszkańcom - po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody od Prezesa UKE - usługę dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. Przedmiotową zgodę Prezes UKE wyraża w odpowiednich decyzjach lub opiniach.

Lokalizację hotspotów można sprawdzić na mapie (wpisując w okno wyszukiwarki adres znajdujący się na liście hotspotów).


Nie znalazłeś informacji?