Wstecz

Identyfikator mieszkańca B-35

Identyfikator B-35 przysługuje posiadaczom abonamentu mieszkańca i upoważnia do postoju w „strefach mieszkańca” na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. „Strefy mieszkańca” to:

  1. odcinki dróg oznakowane znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką o treści „Nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem B-35 – (V)XYZ”  lub
  2. odcinki dróg znajdujące się w strefie oznakowanej znakiem B-39 z tabliczką o treści „Nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem B-35 – (V)XYZ”, gdzie symbol (V)XYZ odpowiada oznaczeniu obszaru obowiązywania danego identyfikatora B-35. 

Zasady działania

Identyfikator B-35 uprawnia do warunkowego postoju poza miejscami wyznaczonymi w SPPN, na odcinkach oznaczonych znakiem B-35 lub w strefach oznaczonych znakiem B-39. Identyfikator nie zwalnia z przestrzegania przepisów – należy zachować min. 1,5 m wolnego chodnika dla pieszych, odpowiednią szerokość jezdni czy odległość od skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Identyfikator B-35 dla posiadaczy abonamentu rejonowego pozwala na:

  1. zaparkowanie samochodu na tych odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ” (gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze), które znajdują się w okręgu o promieniu 150 m od miejsca zameldowania lub są przez promień tego okręgu przecinane. Każdy odcinek ma w terenie numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec.

  2. zaparkowanie samochodu w strefie oznakowanej znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, jeśli miejsce zameldowania znajduje się w takiej strefie. Każda strefa w terenie ma swój numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec.

Identyfikator B-35 dla posiadaczy abonamentu obszarowego pozwala na:

  1. zaparkowanie samochodu na całym obszarze obowiązywania abonamentu, na wszystkich odcinakach oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ” (gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze),

  2. we wszystkich strefach oznakowanych znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, które znajdują się na obszarze obowiązywania abonamentu.

 

UWAGA!

Posiadacz abonamentu rejonowego NIE DOSTANIE identyfikatora B-35 na strefę B-39, jeśli jego miejsce zamieszkania w niej nie leży, a jedynie „zahacza” ją swoim promieniem 150 m.

Przy ustalaniu uprawnień wynikających z identyfikatora B-35 dla abonamentu rejonowego nie uwzględnia się promienia 100 metrów od parkomatu.

Ponieważ identyfikator B-35 zostaje automatycznie przypisany osobie wyrabiającej lub przedłużającej abonament mieszkańca, nie wydajemy go fizycznie jako osobnego dokumentu. Ktoś, kto załatwia sprawę  związaną z abonamentem stacjonarnie, czyli w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM, dostaje wydrukowany abonament z nadrukowanym numerem kodowym strefy B-35.

Osoba składająca wniosek o abonament zdalnie dostaje w odpowiedzi taki sam dokument, ale musi go sobie sama wydrukować.

 

JAK DZIAŁA, GDZIE I KOMU POZWALA ZAPARKOWAĆ IDENTYFIKATOR B-35 (otwarcie linku w nowym oknie).

Zasięg identyfikatora

Identyfikator B-35 stanowi dodatkowe uprawnienie przypisane do abonamentu mieszkańca. Taki dokument otrzyma każdy, kto jest zameldowany na terenie objętym SPPN i wyrabia lub przedłuża abonament. O zakresie obowiązywania przyznanego uprawnienia świadczy odpowiedni wpis (kod/numer odcinka B-35 lub strefy B-39) w bazie abonamentów oraz na wydruku.

Identyfikator B-35 pozwala na zaparkowanie we wszystkich strefach oznakowanych znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, które znajdują się na obszarze obowiązywania abonamentu. Podział na obszary można sprawdzić na mapie.

Identyfikator B-35 otrzymuje osoba zameldowana w granicach danego obszaru – dokument ten z odpowiednimi uprawnieniami jest automatycznie przypisywany do wydawanego abonamentu. Wnioskujący ani pracownicy Punktów Obsługi Pasażerów ZTM, jeśli w jednym z takich punktów wnioskujący chce wyrobić lub przedłużyć abonament, nie mają możliwości wyboru czy decyzji w tym zakresie.

Mapa obszarów SPPN

Kontakt

Wydział Parkowania

telefony:

22 55 89 283

22 55 89 104

22 55 89 254

e-mail: kancelaria@zdm.waw.pl

Regulamin


Nie znalazłeś informacji?