Wstecz

Identyfikator Strefy Mieszkańca na Ochocie

Bezpłatny identyfikator będzie obowiązywać w strefach mieszkańca, czyli na terenach zarządzanych przez dzielnicę poza drogami publicznymi (czyli poza SPPN) – drogi wewnętrzne, podwórka z parkingami, parkingi osiedlowe. 

Ważne informacje

  • Do każdego lokalu mieszkalnego (lub użytkowego) na Ochocie można dostać jeden identyfikator (nie jest istotne, czy w okolicy jest jakaś strefa mieszkańca). Mogą być na nim umieszczone numery rejestracyjne pojazdów wszystkich osób zamieszkujących w danym lokalu.

  • Identyfikator ZGN jest wydawany mieszkańcom na podstawie meldunku, ale można zamiast tego okazać umowę najmu lub akt własności lokalu.

  • Mogą go dostać też właściciele lub użytkownicy lokali użytkowych, a także np. administratorzy wspólnot mieszkaniowych czy firmy konserwatorskie.

  • Identyfikator uprawnia do wjazdu do każdej ze stref mieszkańca ZGN Ochota w całej dzielnicy (nie ma rejonizacji). Dotyczy wyłącznie terenów wewnętrznych zarządzanych przez dzielnicę (nie ulic, tj. dróg publicznych). Nie dotyczy on natomiast terenów prywatnych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (np. WSM), które mogą wprowadzać własne zasady na swoich obszarach.

  • Każda ze stref mieszkańca będzie odpowiednio oznakowana na wjeździe – znak zakazu ruchu lub zakazu parkowania, z tabliczką „Nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem ZGN Ochota”.

  • Identyfikator jest wydawany bezpłatnie. Nie ma on żadnego związku z abonamentami SPPN wydawanymi przez Zarząd Dróg Miejskich.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o wydanie Identyfikatora Strefy Mieszkańca po wypełnieniu należy złożyć:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu lub zdjęcia) na adres identyfikator@zgnochota.waw.pl 

  • lub osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17A  oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  ul. Białobrzeska 11.

O terminie i miejscu odbioru identyfikatora wnioskodawcy będą informowani telefonicznie przez pracowników ZGN Ochota. 

Dokumenty do pobrania


Nie znalazłeś informacji?