Wstecz

Identyfikator Strefy Mieszkańca w Śródmieściu

Na podwórkach objętych programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Identyfikatory mogą otrzymać osoby, które:

 • posiadają meldunek w budynkach w  obrębie podwórka;

 • są właścicielami lub najemcami lokali użytkowych znajdujących się w obrębie podwórka;

 • są dzierżawcami miejsc postojowych zlokalizowanych na obszarze objętym programem;

 • Ponadto, uprawnieni do otrzymania identyfikatora są administratorzy nieruchomości znajdujących się w obrębie podwórka oraz podmioty świadczące usługi konserwacyjne, remontowo-budowlane bądź inne na rzecz  administratorów, najemców bądź właścicieli nieruchomości. Szczegóły znaleźć można w regulaminie, obowiązującym na danym obszarze.

Jak uzyskać identyfikator

Wybierz obszar objęty programem parkowania, a następnie:

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.

 2. Prześlij do ZGN Śródmieście skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z kopią dowodu rejestracyjnego pojazdu (dotyczy właścicieli/współwłaścicieli) lub umowę cywilnoprawną/użyczenia (dotyczy użytkowników) .

 3. Identyfikator otrzymasz drogą korespondencyjną.

GDZIE PRZESŁAĆ WYPEŁNIONY WNIOSEK?

 • na adres e-mail: kancelaria@zgn.waw.pl

 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;

 • drogą korespondencyjną na adres: ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa;

 • Możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Przydatne

Informacje na stronie.

Nie znalazłeś informacji?