null Identyfikator Strefy Mieszkańca w Śródmieściu

Na podwórkach objętych programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Identyfikatory mogą otrzymać osoby, które:

  • posiadają meldunek w budynkach w  obrębie podwórka;

  • są właścicielami lub najemcami lokali użytkowych znajdujących się w obrębie podwórka;

  • są dzierżawcami miejsc postojowych zlokalizowanych na obszarze objętym programem;

  • Ponadto, uprawnieni do otrzymania identyfikatora są administratorzy nieruchomości znajdujących się w obrębie podwórka oraz podmioty świadczące usługi konserwacyjne, remontowo-budowlane bądź inne na rzecz  administratorów, najemców bądź właścicieli nieruchomości. Szczegóły znaleźć można w regulaminie, obowiązującym na danym obszarze.

Zasady i obszary objęte programem

Zasady i obszary objęte programem sprawdź na stronie.

Nie znalazłeś informacji?