null Identyfikator TK - Trakt Królewski (Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście)

Identyfikator wydawany jest mieszkańcom posesji do których podjazd jest możliwy jedynie od strony Traktu Królewskiego oraz tym mieszkańcom spoza tej strefy, którzy posiadają abonament mieszkańca i korzystają z miejsc parkingowych na terenie strefy TK. Identyfikator wydawany jest bezpłatnie na okres nie dłuższy niż 1 rok.

Krok po kroku

Przyjdź osobiście do siedziby ZDM ul. Chmielna 120 i złóż wymagane dokumenty (sekcja wymagane dokumenty) lub wyślij je na adres: identyfikatory@zdm.waw.pl.

Identyfikator możesz odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek;

Osoby prowadzące działalność lub mające siedzibę na terenie strefy:

 1. aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w formie dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG), albo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS;

 2. tytuł prawny do lokalu,

 3. dokument potwierdzający możliwość parkowania pojazdu (umowa najmu miejsca parkingowego lub oświadczenie zarządcy terenu o możliwości parkowania pojazdu);

 4. kopia dowodu/ów rejestracyjnego/nych

Firmy remontowe i organizatorzy imprez:

 1. umowa na wykonanie prac remontowo-budowlanych,

 2. decyzja na zajęcie terenu;

 3. kopia dowodu/ów rejestracyjnego/nych

Mieszkańcy:

 1. ksero dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie strefy,

 2. ksero umowy najmu lokalu,

 3. umowa najmu miejsca parkingowego;

 4. kopia dowodu/ów rejestracyjnego/nych.

Opłaty

Identyfikator wydawany jest bezpłatnie.

Identyfikator TK wydaje się na okres nie dłuższy niż 1 rok.

Miejsce złożenia i odbioru

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Chmielna 120

Godziny przyjęć interesantów

Poniedziałek: 13:00 – 15:00

Wtorek: 09:00 – 11:00

Środa: dzień bez obsługi interesantów

Czwartek: 13:00 – 15:00

Piątek: 09:00 – 11:00


Dokumenty można również przesłać na adres identyfikatory@zdm.waw.pl

Odbiór identyfikatorów odbywa się w siedzibie ZDM przy Chmielnej 120 (pokój nr 10, parter)

Termin odpowiedzi

Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Dróg Miejskich/Wydział Organizacji Ruchu Zespół ds. wydawania identyfikatorów

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania, cofnięcia lub ograniczenia wydania ilości wnioskowanych identyfikatorów, wnioskodawca w terminie 14 dni od daty otrzymania stanowiska w tej sprawie, może odwołać się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich do Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, który w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy sprawuje nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich.

Sposób odbierania dokumentów

Osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Odbiór identyfikatorów odbywa się w siedzibie ZDM przy Chmielnej 120 (pokój nr 10, parter).

Okres ważności identyfikatora

Identyfikator TK wydaje się na okres nie dłuższy niż 1 rok.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 91/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania i użytkowania identyfikatorów TK uprawniających do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu na terenie Traktu Królewskiego.

Treść Zarządzenia (otwarcie w nowym oknie).

Nie znalazłeś informacji?