Pojazdy komunikacji miejskiej

null Klimatyzacja w pojazdach komunikacji miejskiej

Kiedy w pojazdach komunikacji miejskiej powinna zostać uruchomiona klimatyzacja?

Latem, w pojazdach komunikacji miejskiej temperatura  powinna utrzymywać się w granicach 18-25 stopni Celsjusza. Oznacza to, że w klimatyzowanych autobusach, tramwajach i pociągach SKM system chłodzący jest automatycznie uruchamiany w momencie, gdy temperatura wewnątrz pojazdu przekroczy 25 stopni Celsjusza.

W tramwajach klimatyzacja działa na trochę innych zasadach. Tramwaje typu SWING wyposażone są w zintegrowany system HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), który reguluje ogrzewanie, wentylację i chłodzenie. Gdy temperatura w tramwaju osiągnie 25 stopni Celsjusza, system automatycznie włącza chłodzenie.

Po czym poznać klimatyzowany pojazd?

Wszystkie klimatyzowane pojazdy są oznaczone specjalnymi naklejkami - umieszczonymi na drzwiach - z napisem „Pojazd klimatyzowany”. Dodatkowo na oknach znajdują się informacje „Pojazd klimatyzowany. Prosimy nie otwierać okien”.

Najłatwiej i najszybciej rozpoznać, czy dany pojazd jest wyposażony w klimatyzację po dużych, białych urządzeniach zamontowanych na dachu.

Co mogą zrobić prowadzący pojazdy i pasażerowie, aby klimatyzacja działała wydajniej?

Aby zwiększyć efektywność systemu chłodzącego, w pojazdach wyposażonych w klimatyzację obowiązują specjalne zasady. Przede wszystkim prowadzący nie otwiera na przystankach automatycznie drzwi, a pasażerowie korzystają z „ciepłego” guzika. Dzięki temu - jeśli na przystankach nie ma oczekujących pasażerów i nikt nie wysiada z pojazdu - drzwi pozostają zamknięte, chłodne powietrze nie „ucieka” na zewnątrz i jednocześnie do środka nie dostaje się gorące powietrze.

Okna - w pojazdach klimatyzowanych - są zablokowane. Pasażerowie nie powinni próbować ich otwierać, ponieważ kończy się to niepowodzeniem lub uszkodzeniem elementów uszczelniających.

W przypadku, gdy dojdzie do awarii klimatyzacji lub jej działanie jest niewystarczające, należy o tym poinformować prowadzącego pojazd. Zdarza się, że kierowca autobusu spędza za kierownicą 40 czy 50 minut i nie zdaje sobie sprawy, że klimatyzacja w przedziale pasażerskim nie działa prawidłowo. Często - ze względu na zautomatyzowanie systemu chłodzącego - osoba prowadząca pojazd nie ma możliwości zwiększenia wydajności klimatyzacji. Powinna wówczas otworzyć szyberdachy, włączyć nawiewy oraz na pętli odblokować okna. W następnej kolejności jest zobowiązana do poinformowania o niedziałającej klimatyzacji centrali ruchu, gdzie - w zależności od linii, którą obsługuje dany wóz oraz liczby taboru - zapada decyzja o podmianie wozu lub próbie naprawy klimatyzacji.

Kto i w jaki sposób kontroluje działanie klimatyzacji w pojazdach?

Za kontrolę klimatyzacji odpowiedzialni są pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego, którzy każdego dnia, gdy temperatura na dworze przekracza 25 stopni Celsjusza sprawdzają pojazdy. Kontrole przeprowadzane są na pętlach. Polegają one na elektronicznym pomiarze temperatury wewnątrz pojazdu oraz sprawdzeniu nawiewu z „kratek” klimatyzacji. Sprawdzane jest także, czy systemy chłodzenia posiadają aktualne certyfikaty i czy są odpowiednio serwisowane.

 

Gdzie można przekazywać informacje o niedziałającej klimatyzacji?

Informacje o pojazdach, w których nie działała klimatyzacja można przekazywać:

  1. poprzez stronę internetową internetową (otwarcie w nowym oknie) 
  2. w Punkcie Obsługi Pasażerów
  3. listownie

W zgłoszeniu należy podać czas i miejsce zdarzenia, numer linii oraz numer taborowy. Następnie informacja jest przesyłana do właściwego przewoźnika, który jest zobowiązany do wyjaśnienia sytuacji. Jeśli pasażer - przekazując informacje o niewłaściwie działającej klimatyzacji - poda swoje dane personalne i adresowe, jego zgłoszenie będzie traktowane, jako oficjalna skarga, na którą otrzyma pisemną odpowiedź. 

Informację można przekazywać również, jako sygnał o nieprawidłowościach, na który nie jest udzielana odpowiedź, pod numer telefonu 19 115.

Sprawdź, które pojazdy są wyposażone w klimatyzację (otwarcie w nowym oknie) 

Nie znalazłeś informacji?