null Lato w mieście

Przez całe wakacje dla dzieci i uczniów mieszkających w Warszawie, miasto organizuje opiekę, wyżywienie oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Harmonogram

Harmonogram dostępny jest na stronie: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/somer-public/schedule

Zapisy

Od 14 maja 2024 r. od godziny 16.00 rozpoczęły się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. 

Jak się zapisać

Rodzice/opiekunowie prawni rejestrują dzieci na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).

Rekrutacja na wolne miejsca

Zapisy na wolne miejsca odbywają się:

  • tylko do FPE, dysponujących miejscami

  • zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 18.06.2024 r. od godziny 12:00 do czasu zakończenia Akcji „Lato w Mieście” 

  • na podstawie zgłoszenia tj. wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać z systemu lub otrzymać w FPE (Pliki do pobrania, instrukcja)

Więcej informacji na stronie https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/somer-public/

Opłaty

Wysokość opłat

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (FPE).

Opłata wynosi 50 zł dziennie w podziale: 20 zł za dwa posiłki, w tym jeden ciepły i napoje oraz 30 zł za opiekę.

Zwolnienia z opłat

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Placówki

Wykaz placówek organizujących "Lato w Mieście" sprawdź na stronie https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/somer-public/offer/search

Feryjne Placówki Edukacyjne będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2024 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.

Koordynatorzy w dzielnicach

Nie znalazłeś informacji?