null Mapa ograniczeń tonażowych obejmujących strefy identyfikatorów C-16 oraz C5/C10.

Na mapie kolorem czerwonym oznaczona jest strefa identyfikatorów C5 oznakowana znakiem B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” (5 ton), a kolorem pomarańczowym strefa C10 oznakowana znakiem B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” (10 ton).

Jednocześnie przypominamy, że identyfikatory C-16 nie obowiązują na drodze ekspresowej S8 oraz S2. Są to drogi będące w dyspozycji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA].

Zobacz mapę ograniczeń tonażowych (otwarcie w nowym oknie).

Nie znalazłeś informacji?