null Mapa pomiarów ruchu

Na stronie Zarządu Dróg Miejskich można sprawdzić szczegółowe dane z pomiarów natężenia ruchu w mieście. 

Trwają również prace nad rozwojem i unowocześnieniem systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu (APR).

Wiedza o natężeniu ruchu w mieście jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji zarówno dotyczących całej sieci drogowej, jak i poszczególnych ulic.

Od ponad 20 lat Zarząd Dróg miejskich prowadzi pomiary liczby pojazdów na warszawskich drogach. Jest to możliwe dzięki ponad 200 stacjom pomiarowym umieszczonym w 115 punktach pomiarowych, tworzących kordony i ekrany. W ten sposób wiadomo ile pojazdów przekracza granice Warszawy (kordon zewnętrzny), granice tzw. obwodnicy etapowej (kordon wewnętrzny) czy granice ścisłego centrum (kordon śródmieścia), a także linię Wisły (ekran mostowy) i kolei średnicowej.

Dane i mapa punktów pomiarowych

Dane z urządzeń pomiarowych ZDM podsumowuje co roku na stronie internetowej w sekcji „Badania i analizy”. Znajduje się tam również interaktywna mapa punktów pomiarowych.

Dzięki niej można obejrzeć dobowy rozkład ruchu w każdym z punktów pomiarowych. Dane pochodzą z 2019 r. i są uśrednione z trzech dni miarodajnych (wtorek, środa, czwartek).

Nie znalazłeś informacji?