Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

null Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego

W tym roku odbędzie się szesnasta edycja Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego.

Nagroda została ustanowiona w grudniu 2018 r. uchwałą Rady Warszawy.  Jest kontynuacją powstałej w 2009 r. nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski – od odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych.

Jakie książki można zgłaszać

Do konkursu m.st. Warszawy na najlepszą książkę historyczną mogą być zgłaszane autorskie prace historyczne, dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe wydane w 2023 r.

Z uwagi na cel konkursu, którym jest popularyzacja książki historycznej oraz osobę patrona, Kazimierza Moczarskiego, autora słynnych „Rozmów z katem”, organizatorzy liczą na zgłoszenia książek nie tylko ściśle naukowych, ale też adresowanych do szerokiego grona czytelniczek i czytelników.

Zgłoszenia

Zgłoszenia są przyjmowane do 13 maja 2024 roku.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie książki w wersji elektronicznej (w formacie epub, mobi lub pdf) na adres nagrodamoczarskiego@dsh.waw.pl i/lub trzech egzemplarzy papierowych na adres: Dom Spotkań z Historią: ul. Zielna 39 (XI piętro), 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda Moczarskiego”.

W przypadku wysyłki egzemplarzy papierowych należy przesłać potwierdzenie wysłania książek na wskazany adres mailowy. 

Nagrody

Spośród zgłoszonych książek jury wybierze pięć nominacji, które zostaną zaprezentowane na łamach „Gazety Wyborczej”. Laureat lub laureatka otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł oraz statuetkę „Temperówkę Kazimierza Moczarskiego” – zaprojektowaną przez rzeźbiarza Jacka Kowalskiego, wykładowcy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pozostałe osoby nominowane otrzymają po 10 tys. zł.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się jesienią.

Jury

W skład jedenastoosobowego jury Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego wchodzą: prof. Andrzej Friszke (przewodniczący), prof. Antoni Dudek, prof. Dobrochna Kałwa, prof. Barbara Klich-Kluczewska, prof. Jan Kofman, dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, prof. Anna Landau-Czajka, dr Anna Machcewicz, dr Tomasz Makowski, Małgorzata Szejnert oraz Andrzej Wielowieyski.

Organizator i partnerzy

Organizatorem i fundatorem nagrody jest m.st. Warszawa, a współorganizatorami są Dom Spotkań z Historią oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Partnerem wydarzenia jest Biblioteka Narodowa, zaś patronem medialnym „Gazeta Wyborcza”.

Więcej informacji

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://dsh.waw.pl/601-nagroda-moczarskiego-2024-16-edycja-nabor,nm

Nie znalazłeś informacji?