Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

Wstecz

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe

Nagrodę może otrzymać autor/ autorka pracy złożonej i obronionej w jednostce naukowej z siedzibą w Polsce w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję. Pracę do konkursu zgłasza autor/ autorka lub – za zgodą autora/ autorki – promotor/ promotorka bądź jednostka naukowa, w której ta praca została złożona i obroniona.

 

Zgłoszone prace oceniane są pod względem:

  • wartości naukowej pracy, tj. sposobu ujęcia problemu i adekwatności przyjętych metod badawczych

  • umieszczenia problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy

  • wartości społecznej, tj. wpływu wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania

  • wartości praktycznej, tj. możliwości zastosowania wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, jak również jednostki organizacyjne oraz osoby prawne m.st. Warszawy.

Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Nagrody

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat/ laureatka nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy/ autorki wyróżnionych prac po 3 tys. zł.

 

Zgłoszenia prac

Prace można zgłaszać do 29 kwietnia.

Formularz zgłoszeniowy, wraz z załącznikami, należy dostarczyć w wersji papierowej osobiście lub przesłać pocztą do siedziby Biura Strategii i Analiz lub na adres mailowy naukowa@um.warszawa.pl.


Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać:

  • pod adresem mailowym: naukowa@um.warszawa.pl,

  • telefonicznie: 22 325 86 11 (poniedziałek – piątek w godz. 8:00-16:00)

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie.


Nie znalazłeś informacji?