Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

Wstecz

Nowy wzór prawa jazdy - bez adresu

Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą zawierały adresu zamieszkania posiadacza.

Zniknie więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy.

 

UWAGA

Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną ważne do wskazanego na nich terminu. 

Dokumenty te nie podlegają obowiązkowej wymianie, nawet w przypadku zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania.

 

Okres ważności nowych praw jazdy

Nowe wzory praw jazdy będą ważne maksymalnie na okres 15 lat.

 

Co z osobami posiadającymi bezterminowe prawo jazdy?

Dla posiadaczy bezterminowych praw jazdy będzie przeprowadzona obowiązkowa wymiana uprawnień, ale dopiero w latach 2028-2033. Tym samym po wymianie prawa jazdy będą oni posiadali dokument ważny maksymalnie na 15 lat.

 

Wzór nowego prawa jazdy

Wzór nowego prawa jazdy dostępny jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

 

Podstawa prawna

Nowy wzór prawa jazdy wprowadza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.


Nie znalazłeś informacji?