Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

null Nowy wzór prawa jazdy - bez adresu

Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie zawierają adresu zamieszkania posiadacza.

Nie ma obowiązku wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy.

UWAGA!

Wszystkie wydane prawa jazdy są ważne do wskazanego na nich terminu. 

Dokumenty te nie podlegają obowiązkowej wymianie, nawet w przypadku zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania.

Okres ważności nowych praw jazdy

Nowe wzory praw jazdy będą ważne maksymalnie na okres 15 lat.

Co z osobami posiadającymi bezterminowe prawo jazdy?

Dla posiadaczy bezterminowych praw jazdy będzie przeprowadzona obowiązkowa wymiana uprawnień, ale dopiero w latach 2028-2033. Tym samym po wymianie prawa jazdy będą oni posiadali dokument ważny maksymalnie na 15 lat.

Wzór nowego prawa jazdy

Wzór nowego prawa jazdy dostępny jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury (otwarcie w nowym oknie).

Podstawa prawna

Nowy wzór prawa jazdy wprowadza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (otwarcie w nowym oknie).

Nie znalazłeś informacji?