null Organizacja ruchu w strefie objętej zakazem ruchu (Stare Miasto, Nowe Miasto, Plac Zamkowy)

W związku z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla obszaru Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego na tym terenie obowiązuje zakaz ruchu wyznaczony znakami typu B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” ustawionymi na wszystkich wlotach w obszar strefy, oraz strefa ograniczonego postoju wyznaczona znakami B-39 „strefa ograniczonego postoju” i znakami B-40 „koniec strefy ograniczonego postoju”.

Obszary poszczególnych stref

Strefa SM - obszar Starego Miasta wyłączony z ruchu i z ograniczoną możliwością postoju oznakowany znakami typu B-1 (zakaz ruchu) i typu B-39 (strefa ograniczonego postoju). Są to ulice: Brzozowa odc. posesja Brzozowa nr 39/41 (nr 22) - ul. Dawna, Celna, Kanonia, Jezuicka, Krzywe Koło, Dziekania, Nowomiejska odc. ul. Wąski Dunaj - Barbakan, Świętojańska, Zapiecek, Wąski Dunaj, Szeroki Dunaj, Piwna, Piekarska, Rycerska odc. ul. Wąski Dunaj - posesja Rycerska nr 2 oraz Rynek Starego Miasta i dziedziniec trójkątny określony jako teren między: Zamkiem Królewskim, ul. Kanonia i przejazdem między narożnikiem Zamku Królewskiego, a budynkiem Plac Zamkowy nr 10.
 
Strefa NM - obszar Nowego Miasta wyłączony z ruchu i z ograniczoną możliwością postoju oznakowany znakami typu B-1 (zakaz ruchu) i typu B-39 (strefa ograniczonego postoju). Są to ulice: Podwale odc. ul. Kilińskiego - ul. Nowomiejska, Nowomiejska odc. Barbakan - ul. Mostowa, Freta, Mostowa odc. ul. Stara - ul. Freta, Stara oraz Rynek Nowego Miasta.
 
Strefa PZ - obszar Placu Zamkowego i fragment Krakowskiego Przedmieścia wyłączony z ruchu i z ograniczoną możliwością postoju oznakowany znakami typu B-1 (zakaz ruchu) i typu B-39 (strefa ograniczonego postoju). Są to: Krakowskie Przedmieście na odc. posesja nr 81 - posesja nr 87/89 i Plac Zamkowy poza dziedzińcem trójkątnym wymienionym w punkcie 1.

Dodatkowe informacje

W strefie SM zakaz ruchu nie dotyczy pojazdów służb miejskich, pojazdów z dostawami na czas rozładunku do 30 minut w godzinach 6:30 - 11:30, a ponadto pojazdów z przepustkami typu I lub typu B.
 
W strefie NM zakaz ruchu nie dotyczy pojazdów służb miejskich, pojazdów z dostawami na czas rozładunku do 30 minut w godzinach 6:30 - 11:30, a ponadto pojazdów z przepustkami typu I lub typu B. Dodatkowo dopuszczony jest wjazd rowerów od strony ulic: Świętojerskiej, Długiej i Mostowej z możliwością poruszania się wyłącznie ul. Freta na odcinku ul. Świętojerska - ul. Mostowa oraz ul. Mostową.
 
W strefie PZ zakaz ruchu nie dotyczy pojazdów służb miejskich, pojazdów z dostawami na czas rozładunku do 30 minut w godzinach 6:30 - 11:30 dojeżdżających do posesji przy ul. Krakowskie Przedmieście nr od 81 do 89 oraz wjazdu na dziedziniec Zamku Królewskiego (dziedziniec wewnętrzny), ponadto pojazdów z przepustkami typu I lub typu B.
 
W strefach SM, NM i PZ strefa zakazu ograniczonego postoju nie obowiązuje pojazdów posiadających przepustkę typu I na warunkach w niej określonych.
 
W strefach SM, NM i PZ postój pojazdu posiadającego przepustkę B, poza wyznaczonymi godzinami dla realizacji dostaw, jest ograniczony do 3 min.
 
W strefie PZ zakaz postoju obowiązuje również pojazdy oznaczone kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych.
 
W strefach SM i NM zakaz postoju obowiązuje również pojazdy oznaczone kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych, z dopuszczeniem parkowania wyłącznie na wyznaczonych znakiem P-20 stanowiskach postojowych przeznaczonych do wyłącznego użytkowania przez pojazdy osób niepełnosprawnych.

Nie znalazłeś informacji?