null Parkingi P+R

Opłaty

Parkingi przeznaczone są dla samochodów osobowych, motocykli, rowerów i motorowerów.

System parkingów „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) umożliwia bezpłatne parkowanie pojazdów osobom, które w chwili wyjazdu z parkingu przedstawią ważny bilet:

 1. dobowy,

 2. 3-dniowy,

 3. weekendowy,

 4. weekendowy grupowy,

 5. 30-dniowy,

 6. 90-dniowy,

 7. bilet seniora,

 8. bilet dla dzieci z rodzin z trójką dzieci

 9. dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę.

W innym przypadku użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia przy wyjeździe z parkingu jednorazowej opłaty za wynajem miejsca parkingowego w wysokości 100 zł.

Opłata zaczyna być naliczana po upływie 20 minut od wjazdu na parking.

Opłaty nie pobiera się za:

 1. postój rowerów, motorowerów i motocykli,

 2. postój pojazdów Zarządcy oraz obsługi parkingu podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych,

 3. ładowanie pojazdów elektrycznych.

Kontrola uprawnień odbywa się wyrywkowo przez kontrolerów przy wyjeździe na zasadach kontroli w pojazdach komunikacji miejskiej.

Nowy regulamin parkingów P+R od 28 kwietnia 2024 r.

Od 28 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowy regulamin.

Zmiany:

 • parkowanie w weekend – możliwość parkowania w weekend (od nocy z piątku na sobotę do poniedziałkowego poranka) na podstawie ważnego biletu WTP, np. bilet weekendowy  

 • ładowanie elektryków – opłata za ładowanie, brak kart EKO

 • wyższa opłata za korzystanie z miejsca postojowego bez ważnego biletu lub uprawnień do bezpłatnych przejazdów

Regulamin 

https://www.wtp.waw.pl/regulamin-parkingow-pr/

Podstawa prawna

Uchwała nr XC/2937/2023 z 16-11-2023 (otwiera nowe okno)

Dni i godziny otwarcia parkingów P+R

1. Parking jest parkingiem płatnym, publicznym i niestrzeżonym, czynnym 7 dni w tygodniu, w godzinach od 4:30 do 2:30 (wybrane parkingi czynne całą dobę)

2. Zarządca w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o:

otwarciu Parkingu lub jego części w innych godzinach,

okresowym wyłączeniu Parkingu lub jego części z użytkowania.

3. Na terenie parkingu w godzinach 2:31-4:29 obowiązuje zakaz postoju.

4. Zakaz nie dotyczy: pojazdów elektrycznych, na podstawie uprawnienia wydanego przez Zarządcę w postaci Karty Eko, rowerów, motorowerów i motocykli, pojazdów obsługi parkingu.

Parking P+R Ursus Niedźwiadek

Od 1.01.2023 roku zmieniają się zasady funkcjonowania poziomów 0, 1, 2 parkingu P+R Ursus Niedźwiadek:

 • Poziom 3 i 4 zostaje wyłączony z użytkowania na zasadach Parkuj i Jedź.

 • W godzinach 02.31-04.29 parking będzie nieczynny na poziomach 0, 1, 2 i 3. Za parkowanie w tym czasie każdorazowo będzie naliczana oplata w wysokości 100 zł. Pojazd długotrwale zaparkowany może zostać odholowany. Przed wyjazdem należy rozliczyć parkowanie w kasie. Z biletem Warszawskiego Transportu Publicznego (co najmniej dobowym) parkujesz za darmo.

 • Bilet WTP nie anuluje naliczonej opłaty za parkowanie w godzinach 02.31-04.29.

 • Od 2.01.2023 roku na terenie parkingu funkcjonuje automatyczny system parkingowy. Rozliczenie parkowania w strefie Parkuj i Jedź odbywa się na podstawie odczytanych przy wjeździe tablic rejestracyjnych. Przed wyjazdem należy rozliczyć się w kasie parkingowej. Opłata parkingowa rabatowana jest aktywnymi biletami WTP (minimum dobowym).

Szczegóły dotyczące parkingów P+R sprawdzić można TUTAJ.

Wykaz parkingów P&R

Parking P+R METRO MŁOCINY (otwiera nowe okno)

Parking P+R METRO MŁOCINY II (otwiera nowe okno)

Parking P+R METRO MŁOCINY III (otwiera nowe okno)

Parking P+R METRO MŁOCINY IV (otwiera nowe okno)

Parking P+R METRO WAWRZYSZEW (otwiera nowe okno)

Parking P+R METRO MARYMONT (otwiera nowe okno)

Parking P+R POŁCZYŃSKA (otwiera nowe okno)

Parking P+R URSUS NIEDŹWIADEK (otwiera nowe okno)

Parking P+R AL. KRAKOWSKA (otwiera nowe okno)

Parking P+R METRO WILANOWSKA (otwiera nowe okno)

Parking P+R METRO URSYNÓW (otwiera nowe okno)

Parking P+R METRO STOKŁOSY (otwiera nowe okno)

Parking P+R WARSZAWA STADION (otwiera nowe okno) od 1 grudnia 2022 r. zawieszone funkcjonowanie parkingu P+R Warszawa Stadion

Parking P+R WAWER SKM (otwiera nowe okno)

Parking P+R ANIN SKM (otwiera nowe okno)

Parking P+R ŻERAŃ PKP (otwiera nowe okno)

Parking P+R WARSZAWA JEZIORKI (otwiera nowe okno)

Parking P+R METRO KONDRATOWICZA (otwiera nowe okno)

Poziom zajętości miejsc na parkingach

Informacja o wolnych miejscach na parkingach P+R jest dostępna na stronach:

Parkingi – Warszawski Transport Publiczny (otwiera nowe okno)

Parkingi – Warszawska Platforma IoT (otwiera nowe okno)

Kontakt z obsługą parkingów Parkuj i Jedź

Bezpośredni kontakt z obsługą parkingów Parkuj i Jedź możliwy jest pod numerami telefonu:

22 540 18 16

22 540 18 17

Karta EKO

To udogodnienie dla użytkowników pojazdów o napędzie elektrycznym. Jej posiadacze mogą pozostawiać swoje auta na parkingach Parkuj i Jedź również poza godzinami otwarcia tych obiektów, czyli w godz. 2:31-4:29.

Wymagane dokumenty

Wnioski o wydanie karty Eko są przyjmowane do końca bieżącego roku lub do wyczerpania limitu kart.

Karty wydawane są niezwłocznie po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku.

Gdzie złożyć wniosek

Dział Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną Zarządu Transportu Miejskiego

ul. Grochowska 316/320

w godz. 8:00-16:00

Okres ważności karty

Okres ważności to rok.

Parkingi z kartą EKO

Karty Eko są wydawane na dany samochód elektryczny, wyłącznie dla jednego parkingu P+R. Karty wydawane są dla następujących parkingów:

Parking P+R METRO MŁOCINY

Parking P+R METRO MŁOCINY III

Parking P+R URSUS NIEDŹWIADEK

Parking P+R AL. KRAKOWSKA

Parking P+R METRO STOKŁOSY

Parking P+R POŁCZYŃSKA 

Parking P+R METRO MARYMONT 

Parking P+R WAWER SKM 

Parking P+R ANIN SKM 

Parking P+R METRO WILANOWSKA

Parking P+R METRO URSYNÓW

Parking P+R ŻERAŃ PKP

Parking P+R WARSZAWA JEZIORKI

Ładowanie pojazdu

Ładowanie pojazdów elektrycznych na parkingach P+R jest bezpłatne i nie wymaga posiadania Karty Eko przy zachowaniu Regulaminu parkingów.

Strona internetowa

Warszawski Transport Publiczny (otwiera nowe okno)

Nie znalazłeś informacji?