null Парковка - N+карта (Паркувальна карта особи з обмеженими можливостями)

Flaga Polski

 

 

Polska wersja

 

Власники картки N+ мають право на безкоштовне паркування в  SPPN (зоні платного паркування без охорони). Картки видаються Управлінням міських доріг.
 

З вересня 2020 року картки N+ більше не видаються в паперовій версії. Замість картки N+ з’явилась RFID-мітка, приклеєна до картки паркування.

 

RFID-мітка — це тонка, але міцна наклейка на картці. Кожен з них має індивідуально запрограмований номер і захищений комп’ютером, що запобігає його підробці.

 

N + КАРТКУ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ:

1) люди з інвалідністю:

 • з карткою паркування,

 • будучи власниками, співвласниками чи користувачами (на підставі оплаченого цивільно-правового правочину або договору позики, укладеного у формі нотаріального акту) легкового автомобілю або іншого транспортного засобу загальною допустимою масою до 2,5 тонн;

2) батьки-водії та водії-опікуни інвалідів:

 • які мають листок інвалідності або ступінь інвалідності та паркувальний талон,
 • не здатних до самостійного існування в розумінні ст. 4 сек. 4 Закону від 27 серпня 1997 року про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування інвалідів (тобто Законодавчий журнал 2019 року, ст. 1172),

з метою перевезення цих інвалідів у легковому автомобілі або іншому транспортному засобі загальною допустимою масою до 2,5 тонн, які зазначені вище батьки або опікуни є власниками, співвласниками чи користувачами (на підставі оплаченого цивільно-правового правочину або договору позики, укладеного у формі нотаріального акту).

 

Паркувальна картка з RFID-наклейкою (яка є карткою N+) розміщена за лобовим склом транспортного засобу таким чином, що відкриває видимі елементи безпеки (голограму) і дозволяє прочитати номер і термін дії, дає право на безкоштовне паркування у кожному місці громадської парковки, визначеному в SPPN (зоні платного паркування без охорони).


 

Оригінал картки слід помістити за скло

Допускання фотокопії картки з RFID-наклейкою всередині транспортного засобу за склом не знімає плати за паркування транспортного засобу.

 

Більше інформації про карту паркування - сайт Варшавського центру допомоги сім'ї Karta parkingowa - Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (wcpr.pl)

ВИДАЧА N+ КАРТ

Картка N+ (у вигляді RFID-наклейки на картці паркування) видається безкоштовно, за бажанням уповноваженого учасника дорожнього руху, в Управлінні автомобільних доріг (Zarządzie Dróg Miejskich) за адресою вул. Chmielna 120, кабінет 10, с 8.00-14.30.

 

Контактний телефон: (22) 55 89 283

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

 • посвідчення особи або інший документ з реєстраційним номером Універсальної електронної системи реєстрації населення (PESEL), що підтверджує особу заявника та стягнення плати у разі направлення батьків або опікунів інвалідів за посвідченням інвалідності чи ступеня інвалідності, та паркувальний талон, не здатний до самостійного існування;

 • права або водійське посвідчення заявника, якщо заяву подають батьки-водії та законні опікуни інвалідів;

 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (видається власнику), на яке має бути видана карта «N+»;

 • цивільно-правовий договір (umowa cywilnoprawna) або договір позики (umowa użyczenia), укладений у формі нотаріально посвідченого акту (а не з нотаріально засвідченими підписами) щодо транспортного засобу, на який видається «Картка N+», укладений заявником, який подає заявку на отримання картки - у у випадку осіб, які не є власниками чи співвласниками транспортного засобу;

 • один із таких документів:

перша сторінка податкової декларації PIT за попередній рік, завірена компетентним податковим органом у Варшаві,

АБО

у разі розрахунку PIT засобами електронного зв'язку - роздрукована перша сторінка декларації PIT за попередній рік та роздруковане Офіційне підтвердження отримання (UPO) зi сформованим номером документа, що відповідає ідентифікатору документа UPO,

АБО

довідка податкової служби, що підтверджує подання податкової декларації з PIT за попередній рік, в якій вказано Варшаву як місце проживання та місце подання податкової декларації;

 • дійсна карта паркування інваліда, видана уповноваженим органом (видана після 30 червня 2014 року);

 • довідка про інвалідність або ступінь інвалідності, видана органом для встановлення інвалідності, що містить вказівку на виконання умов для видачі паркувального посвідчення - поширюється на батьків або опікунів інвалідів;

та - у обґрунтованих випадках - інші документи, що підтверджують дані та інформацію, що випливають із заявки.

 

Картка N+ доступна лише особам, які сплатили податок PIT у Варшаві за попередній рік. Інваліди, які не розраховують податок у Варшаві, можуть скористатися безкоштовною зупинкою на т.зв. конвертах, поклавши паркувальну картку за скло.

 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ КАРТКИ N +

Картка N+ видається на термін не більше п'яти років.

 

ЗМІНА АВТОМОБІЛЯ
 

У разі зміни транспортного засобу необхідно повернути наявну картку N+ і подати заявку на нову картку, пред'явивши необхідні документи..

 

НАБЛИЖУЄТЬСЯ ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ КАРТКИ N +

Подати заявку на отримання нової картки N+ можна не раніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії існуючої картки. Необхідно надати повний комплект необхідних документів.

 

ВТРАТА N + КАРТКИ

У разі втрати картки N+ необхідно без зайвих зволікань подати заявку на отримання дубліката картки, пред'явивши необхідні документи. Дублікат може бути виданий тільки на той самий транспортний засіб.

Файли для завантаження

Nie znalazłeś informacji?