Wstecz

Pojazdy elektryczne i hybrydowe

Tablice dla pojazdów elektrycznych i wodorowych (zielone)

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie nowo rejestrowane auta elektryczne i wodorowe mają nowy wzór tablic rejestracyjnych z zielonym tłem zamiast białego.

Kolor liter i cyfr nie uległ zmianie i pozostał czarny.

Pojazdy ekologiczne otrzymają dwa wzory znaków legalizacyjnych:

  • pojazd elektryczny - znak legalizacyjny z czerwoną obwódką,

  • pojazd wodorowy - znak legalizacyjny z żółta obwódką.

Dzięki nowym tablicom pojazdy łatwiej będzie zidentyfikować np. na buspasach.

 

Czy należy wymieniać tablice rejestracyjne?

Nie ma konieczności wymiany tablic rejestracyjnych.

 

Czy przy wymianie tablic zmieniają się numery?

Numery umieszczone na tablicy pozostają bez zmian.

 

W jaki sposób samochód elektryczny może parkować  bezpłatnie jeśli ma zwykłe tablice rejestracyjne i nie ma nalepki EE?

Darmowy postój w warszawskiej Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego pojazdem samochodowym z napędem wyłącznie elektrycznym w przypadku braku znaków go identyfikujących (nalepka EE lub zielona tablica rejestracyjna) jest możliwy po przesłaniu na adres: parkowanie@zdm.waw.pl skanu dowodu rejestracyjnego.

Naklejki wydawane do końca 2019 roku

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem MIiB w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, pojazdy elektryczne oznaczane były nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu, umieszczaną wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej.

Wzór naklejki

 

Parkowanie w SPPN i przy punktach ładowania

Postój pojazdów samochodowych, wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania (z oznaczeniem EE w rubryce P-3 dowodu rejestracyjnego), na miejscach postojowych wyznaczonych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, w tym również na czas ładowania przy punktach ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, jest bezpłatny.

UWAGA

Pojazdy hybrydowe czyli posiadające  zarówno silnik spalinowy i elektryczny nie mogą bezpłatnie parkować w strefie SPPN.

 

Wykaz punktów ładowania

Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, na drogach publicznych w granicach SPPN podane są na stronie ZDM.

Wykaz punktów ładowania udostępnianych przez Innogy dostępny jest na stronie.

Samochody elektryczne na buspasach

Dopuszczony jest ruch pojazdów elektrycznych po pasach dla autobusów. Przywileje wynikające z Ustawy dotyczą wszystkich miast w Polsce.

Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami.

Pojazdy hybrydowe czyli posiadające zarówno silnik spalinowy i elektryczny nie mogą poruszać się po buspasach.

Karta Eko – Parkingi P+R

Karta Eko to udogodnienie dla użytkowników przyjaznych środowisku pojazdów o napędzie elektrycznym.

Od 1 lutego 2018 r. jej posiadacze mogą bezpłatnie pozostawiać swoje auta na parkingach Parkuj i Jedź poza godzinami otwarcia tych obiektów oraz za darmo korzystać ze stacji ładowania. Karty Eko są wydawane na dany samochód elektryczny, wyłącznie dla jednego parkingu P+R. Okres ich ważności to rok.

 

Jak uzyskać kartę

Wniosek o wydanie Karty Eko można składać w siedzibie Działu Zarządzania Węzłami Komunikacyjnymi Zarządu Transportu Miejskiego, przy ul. J. Kasprowicza 145. Użytkownik auta elektrycznego powinien okazać dowód rejestracyjny oraz dokument potwierdzającego jego dane (imię i nazwisko). Karty wydawane są niezwłocznie po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku. Karta Eko wydawana jest bezpłatnie, wydanie duplikatu to koszt 10 zł.

Parkingi P+R z punktami ładowania

Pojazdy elektryczne a pojazdy hybrydowe

Zgodnie z ustawą tylko pojazdy 100% elektryczne zwolnione są od wnoszenia opłat za postój w SPP. Odnośnie poruszania się pojazdów zarówno elektrycznych jaki i hybrydowych po buspasach to w m.st. Warszawa Rada m.st. Warszawy nie podjęła takiej Uchwały. 

 

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?