null Pojazdy elektryczne i hybrydowe

Tablice dla pojazdów elektrycznych i wodorowych (zielone)

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie nowo rejestrowane auta elektryczne i wodorowe mają nowy wzór tablic rejestracyjnych z zielonym tłem zamiast białego.

Kolor liter i cyfr nie uległ zmianie i pozostał czarny.

Pojazdy ekologiczne otrzymają dwa wzory znaków legalizacyjnych:

  • pojazd elektryczny - znak legalizacyjny z czerwoną obwódką,

  • pojazd wodorowy - znak legalizacyjny z żółta obwódką.

Dzięki nowym tablicom pojazdy łatwiej będzie zidentyfikować np. na buspasach.

Czy należy wymieniać tablice rejestracyjne?

Nie ma konieczności wymiany tablic rejestracyjnych.

Czy przy wymianie tablic zmieniają się numery?

Numery umieszczone na tablicy pozostają bez zmian.

W jaki sposób samochód elektryczny może parkować  bezpłatnie jeśli ma zwykłe tablice rejestracyjne i nie ma nalepki EE?

W przypadku braku nalepki EE lub zielonej tablicy rejestracyjnej, bezpłatny postój na terenie warszawskiej SPPN jest możliwy po przesłaniu skanu dowodu rejestracyjnego na adres mailowy: kancelaria@zdm.waw.pl.

Naklejki były wydawane do końca 2019 roku

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, pojazdy elektryczne oznaczane były nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu, umieszczaną wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej.

Wzór naklejki (otwarcie w nowym oknie)

Parkowanie w SPPN i przy punktach ładowania

Postój pojazdów samochodowych, wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania (z oznaczeniem EE w rubryce P-3 dowodu rejestracyjnego), na miejscach postojowych wyznaczonych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, w tym również na czas ładowania przy punktach ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, jest bezpłatny.

Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych tylko pojazdy 100% elektryczne zwolnione są od wnoszenia opłat za postój w SPPN. 

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem MIiB w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, pojazdy elektryczne rejestruje się na tzw. „zielonych tablicach”.

Do 31 grudnia 2019 r. istniała możliwość oznaczania pojazdu nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu, umieszczaną wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej (wzór poniżej). Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie nowo rejestrowane auta elektryczne i wodorowe mają nowy wzór tablic rejestracyjnych z zielonym tłem zamiast białego (zdj. przykładowej tablicy poniżej).

Dla pojazdów zarejestrowanych przed tą datą podczas kontroli SPPN honorowana jest nalepka EE.

UWAGA!

Pojazdy hybrydowe czyli posiadające  zarówno silnik spalinowy i elektryczny nie mogą bezpłatnie parkować w strefie SPPN.

Wykaz punktów ładowania w strefie SPPN

Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, na drogach publicznych w granicach SPPN podane są na stronie ZDM (otwarcie w nowym oknie).

Wykaz punktów ładowania

Wykaz punktów ładowania pojazdów elektrycznych dostępnych na drogach publicznych dostępny jest w serwisie mapowym Warszawy pod linkiem: https://smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=s_mapa&L=pl.

Z menu „warstwy” wybieramy „Komunikacja”, a następnie „Punkty ładowania samochodów elktr.”

Samochody elektryczne na buspasach

Dopuszczony jest ruch pojazdów elektrycznych po pasach dla autobusów. Przywilej ten wynika z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Obowiązuje do 1 stycznia 2026 r.

Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami. Rada m.st. Warszawy nie podjęła takiej Uchwały. 

Pojazdy hybrydowe czyli posiadające zarówno silnik spalinowy i elektryczny nie mogą poruszać się po buspasach.

Karta Eko – Parkingi P+R

W związku ze zmianą Regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź w m. st. Warszawie, z dniem 26.04.2024 roku Zarząd Transportu Miejskiego kończy wydawanie Kart EKO. Wydane do tego dnia Karty EKO będą obowiązywały do końca 2024 roku.

Regulamin
https://www.wtp.waw.pl/regulamin-parkingow-pr/

Strona internetowa
Warszawski Transport Publiczny (otwiera nowe okno)

Parkingi P+R z punktami ładowania

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?