null Poziom emisji spalin (normy spalin EURO) dla każdego pojazdu w Centralnej Ewidencji Pojazdu

Każdy samochód widniejący w Centralnej Ewidencji Pojazdów ma już przypisaną informację o normie emisji spalin.

Dla pojazdów zarejestrowanych przed 21 sierpnia 2023 r., zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2023 r., poz. 1642), dana dotycząca normy EURO (jeżeli do tej pory nie została uwidoczniona w ewidencji) wprowadzona została automatycznie przez system obsługujący ewidencję, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego w tym celu algorytmu uwzględniającego takie czynniki jak marka, rok produkcji, moc, pojemność silnika, wariant nadwozia i wersję modelu.

Gdzie możesz sprawdzić normę emisji spalin przypisaną do twojego pojazdu?

Normę emisji spalin swojego samochodu możesz sprawdzić bez potrzeby wizyty w wydziale komunikacji, za pośrednictwem aplikacji mObywatel www.gov.pl/web/mobywatel lub w usłudze „Sprawdź historię pojazdu” www.historiapojazdu.gov.pl

Co możesz zrobić w przypadku, gdy stwierdzisz niezgodność w zakresie przypisanej do twojego pojazdu normy spalin EURO?

W takim przypadku wystąp do organu rejestracyjnego z wnioskiem o zmianę danych.

W celu usunięcia niezgodności do wniosku dołącz jeden z dokumentów:

  • świadectwo zgodności WE

  • świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu

  • dopuszczenie jednostkowe pojazdu

  • dopuszczenie jednostkowe pojazdu wraz z decyzją o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu (w przypadku dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej)

  • świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, aby otrzymać jego duplikat, wystąp do producenta lub podmiotu działającego w imieniu producenta twojego pojazdu.

Jeżeli twój pojazd był sprowadzony spoza Unii Europejskiej, wystąp do producenta twojego pojazdu o wydanie zaświadczenia w przedmiocie określenia normy spalin EURO.

Pamiętaj!

Przypisana przez algorytm norma emisji spalin do twojego pojazdu nie może zostać zmieniona automatycznie, a wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających wystąpienie niezgodności.

Gdzie powinieneś złożyć wniosek o zmianę danych w zakresie normy EURO?

Wniosek złóż w Delegaturze BAiSO w tej Dzielnicy w której rejestrowałeś pojazd. Jeżeli jesteś cudzoziemcem wniosek o zmianę danych złóż w Wydziale Nadzoru Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami BAiSO.

Nie znalazłeś informacji?