null Program "Szkoła z klasą"

Celem projektu jest budowanie pozytywnego i inspirującego środowiska w szkole, które umożliwi uczniom i uczennicom wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawczości oraz rozwinie umiejętności współpracy. Udział w programie jest bezpłatny.

Harmonogram

Semestr zimowy

4-30.09.23 – Rekrutacja do programu

5.10.23 – Start programu

17-18.10.23 – Spotkania wprowadzające do wyzwań

24.10.23 – Webinar dla dyrektorów i dyrektorek

24.11.23 – Międzynarodowa Konferencja Szkoły Dobrostanu – dla dyrektorów i dyrektorek

13-26.11.23 – Stopklatka – spotkanie online  z moderatorem na półmetku wyzwania.

Semestr letni

1.03.24 – Start działań po feriach

6-7.03.24 – Spotkania wprowadzające do wyzwania

12.03.24 – Webinar dla dyrektorów i dyrektorek

15-28.04.24 Stopklatka – spotkanie online  z moderatorem na półmetku wyzwania

Czerwiec – Organizacja szkolnego Festiwalu Szkoły z Klasą

Do końca roku szkolnego – Raport rezultatów pracy

Czerwiec – lipiec Certyfikaty i dyplomy Szkoły z Klasą

Co oferuje program?

 • szkolenia online i inne wydarzenia wspierające pracę w programie

 • bezpłatne materiały edukacyjne lub pomoce dydaktyczna

 • webinary tematyczne oraz konsultacje eksperckie

 • stały kontakt z moderatorką lub moderatorem i regularne spotkania online dla chętnych

 • wymiana doświadczeń w gronie nauczycielskim i inspirowanie się nawzajem

 • wsparcie w organizacji szkolnego festiwalu Szkoły z Klasą

 • certyfikat i tytuł Szkoły z Klasą dla szkoły, w której program ukończyło min. trzech nauczycieli lub nauczycielek

 • dyplom dla nauczyciela lub nauczycielki po ukończeniu programu

 • prostą sprawozdawczość.

Czego dowiesz się z programu?

 • jak efektywnie planować wydarzenia szkolne oraz prezentować efekty pracy

 • poznasz narzędzia i metody pracy pochodzące z innych obszarów niż edukacja oraz dowiesz się, jak adaptować je do szkolnej rzeczywistości

 • jak wykorzystać design thinking, tutoring rówieśniczy oraz agile do realizacji podstawy programowej

 • jak zastosować proponowane metody do rozwijania dobrostanu w Twojej szkole.

Strona internetowa

Nie znalazłeś informacji?