null Identyfikator Strefy Mieszkańca na Woli

ZGN Wola wprowadził identyfikatory dla mieszkańców umożliwiające zatrzymywanie się na części wolskich podwórek. Wprowadzenie identyfikatorów ma na celu ograniczenie parkowania pojazdów na podwórkach. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ZGN Wola (otwarcie w nowym oknie).

Gdzie składać wnioski o wydanie identyfikatorów?

Wnioski o wydanie identyfikatorów można składać we właściwych terytorialnie Terenowych Zespołach Obsługi Mieszkańców:

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Zakładu

Przy jego wypełnieniu pomagają pracownicy.

Przed złożeniem wniosku o wydanie identyfikatora należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych na wyznaczonych obszarach Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Ważne informacje

Identyfikatory wydawane przez Zakład nie uprawniają do zajmowania miejsc w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego Zarządu Dróg Miejskich.

Na kierowców niemających identyfikatorów funkcjonariusze właściwych służb miejskich mogą nakładać mandaty karne.

Dokumenty do pobrania

Regulamin wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych na wyznaczonych obszarach Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz wniosek o wydanie identyfikatora dostępne są na dole tej strony w plikach do pobrania.

Nie znalazłeś informacji?