Zmiany w organizacji ruchu i w rozkładach jazdy

null Przebudowa placu Na Rozdrożu

W kwietniu 2023 r. rozpoczęła się generalna przebudowa placu Na Rozdrożu. Przebudowa placu odbywa się z poszanowaniem jego warstwy historycznej. Poprzedziły ją konsultacje społeczne oraz ustalenia z konserwatorem zabytków. Inwestycja będzie miała też nadzór archeologiczny.

Wykonawca prac

Prace na placu Na Rozdrożu wykonuje firma Strabag, a koszt modernizacji wyniesie 26,4 ml zł.

Koniec robót planowany jest na 2024 rok. Inwestycja będzie dofinansowywana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prace remontowe nie spowodują znaczących utrudnień na placu oraz Trasie Łazienkowskiej – zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzane tylko na krótkich odcinkach jezdni czy chodników. 

Windy

Zainstalowane będą windy, które połączą górny i dolny poziom placu. Prowadzić będą prosto na przystanki autobusowe w ciągu Trasy Łazienkowskiej, na które obecnie można dostać się po długich schodach. Schody również zostaną odnowione.

Przystanki zostaną przebudowane, poszerzone i wyposażone w więcej miejsc do siedzenia oraz wyższy, profilowany krawężnik, który ułatwi wsiadanie do autobusu. Na krańcach przystanków pojawi się też więcej zieleni.

Przejścia dla pieszych

Zostaną wyznaczone dwa nowe naziemne przejścia dla pieszych, po zachodniej stronie Alej Ujazdowskich (przez wlot ul. Koszykowej) oraz w osi alei Wyzwolenia. Wiąże się to z likwidacją zejść do znajdujących się tutaj przejść podziemnych. 

Więcej informacji: https://um.warszawa.pl/-/na-placu-na-rozdrozu-piesi-pojda-gora

Ruch rowerowy

Usprawniony i uporządkowany zostanie ruch rowerowy. Szerokość istniejących przejazdów zostanie dostosowana do obecnych przepisów, będą więc poszerzone. Równolegle do nowego przejścia w rejonie ulicy Koszykowej powstanie nowy przejazd, do którego prowadzić będzie droga rowerowa łącząca się z resztą tras dochodzących do placu. Powstanie też łącznik rowerowy po zachodniej stronie placu i droga dla rowerów łącząca plac z przebudowanymi wiaduktami nad Agrykolą. W wielu punktach na placu trasa rowerowa będzie odseparowana od chodnika za pomocą zieleni.

Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Równolegle z przebudową placu Na Rozdrożu, powstanie pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Pomnik budowany jest w ramach rządowego programu „Niepodległa”. Obie inwestycje mają być realizowane w tym samym czasie.

Nie znalazłeś informacji?