null Rekrutacja do żłobków - pytania

Nie mogę zmienić danych we wniosku. Co mam zrobić?

Każda osoba posiadająca konto w systemie może dokonywać wszelkich zmian dla swoich wniosków samodzielnie. 

 

W celu dokonania zmiany należy po zalogowaniu przy wybranym wniosku kliknąć "Wybierz akcję", a następnie "Zmień". W zakładce "Wybór preferencji" można samodzielnie dokonywać zmian placówek. Zmian preferencji można dokonywać raz na dobę.

Jak mogę się dowiedzieć, na którym miejscu na liście oczekujących jest mój wniosek?

Każda osoba posiadająca konto w systemie może sprawdzić swoje aktualne miejsce w kolejne logując się do systemu.

 

Czy sama rejestracja w systemie oznacza, że jestem na liście oczekujących na miejsce w żłobku?

Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link weryfikacyjny którego kliknięcie jest wymagane do potwierdzenia złożenia wniosku.

 

W ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania wiadomości należy dokonać potwierdzenia wniosku. Po potwierdzeniu, system zarejestruje wniosek na liście oczekujących na miejsce w wybranych placówkach.

Dlaczego data rejestracji jest ważna?

System sam nalicza punkty za spełnianie poszczególnych kryteriów zaznaczonych przez rodziców. W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje data i godzina złożenia wniosku — właśnie po to, aby podstawą przyjęcia nie była uznaniowość, lecz wydruk z systemu.

 

Gdzie można się logować, żeby sprawdzić swój status wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka?

W celu sprawdzenia statusu swojego wniosku należy zalogować się na stronie internetowej dotyczącej rekrutacji 

 

Jak wygląda rekrutacja do żłobków niepublicznych finansowanych przez Miasto?

Placówki niepubliczne finansowane przez Miasto podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują w żłobkach miejskich. Dofinansowane miejsca są przeznaczone dla dzieci z list rezerwowych w miejskich żłobkach i zarejestrowanych w elektronicznym systemie zapisów.

 

Jeśli rodzic chce starać się o miejsce w innej placówce, niż dziecko uczęszcza, należy na koncie rekrutacyjnym w systemie złożyć nowy wniosek.

Jak mogę zmienić placówkę, jeśli dziecko chodzi do innego żłobka?

Jeżeli dziecko uczęszcza do żłobka (ma statut przyjęty – umowa z placówką została podpisana), to w Systemie rekrutacji na koncie można zarejestrować nowy wniosek wskazując wybraną placówkę. Dla jednego dziecka można złożyć maksymalnie 2 wnioski.  Proszę pamiętać, że podpisanie nowej umowy w placówce może nastąpić po rozwiązaniu poprzedniej  np. za porozumieniem stron lub zgodnie z terminem wypowiedzenia.

 

Wniosek o przeniesienie dziecka bierze udział w procesie rekrutacji na tych samych zasadach co wnioski innych dzieci. Po zakwalifikowaniu się dziecka do nowej placówki należy potwierdzić w ciągu 5 dni przyjęcie miejsca w nowej placówce. Następnie odbywa się weryfikacja dokumentów. Aby dziecko mogło zostać przyjęte do nowej placówki należy przedstawić dokument podpisany przez poprzednią placówkę zawierający informację o wypowiedzianej umowie o świadczenie usług opiekuńczych.

Czy dziecko, które kończy 3 lata w trakcie nowego roku szkolonego może kontynuować/uczęszczać do żłobka?

 

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieka ta może być sprawowana w żłobku do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. Zatem jeśli dziecko kończy 3 lata po 1 września 2023 r., może uczęszczać do żłobka do końca sierpnia 2024 roku.