Transport drogowy taksówką

null Rozpatrywanie zgłoszenia pasażera na nieprawidłowe wykonanie usługi przewozowej taksówką

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET 

 1. Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP.

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

 1. lub przez platformę ePUAP.

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj zawiadomienie.
 2. Dołącz paragon lub rachunek.
 3. Zawiadomienie możesz złożyć:
  1. w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy,
  2. lub za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
 4. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego otrzymasz odpowiedź. 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Pisemne zgłoszenie pasażera na niewłaściwe wykonanie usługi przewozowej taksówką, zawierające dane pozwalające na identyfikację kierowcy, w tym w szczególności numer boczny taksówki oraz numer rejestracyjny pojazdu, oraz ocenę okoliczności zdarzenia (podanie miejsca, czasu, warunków przejazdu).
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć paragon fiskalny lub rachunek za przejazd.

Opłaty

 1. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 
 2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  1. kartą płatniczą – korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy,
  2. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”,
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9.00–15.00).

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Wydział Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich,
 2. Miejski portal e-usług Moja Warszawa,
 3. za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 4. pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Odpowiedź jest udzielana po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?