null Standardy obsługi klienta

Standardy obsługi klienta

Jako pracownicy Urzędu m.st. Warszawy profesjonalnie służymy pomocą klientom. Załatwiamy Państwa sprawy starannie i rzetelnie, udzielamy wyczerpujących informacji. Abyśmy mogli utrzymać obsługę na najwyższym poziomie wprowadziliśmy w urzędzie Standardy obsługi klienta.

Standardy obsługi klienta to zbiór zasad dla wszystkich pracowników. Mówią one, jak powinien zachowywać urzędnik, co robić, a czego unikać. Stosujemy te wskazówki przy obsłudze mieszkańców, ale także wobec swoich współpracowników.

Chcemy, by mieszkańcy lubili swój urząd i wysoko cenili nasze usługi.

Standardy obsługi klienta to forma spełniania Misji Urzędu m.st. Warszawy, która wynika ze Strategii #Warszawa2030. Chcemy, by nasze miasto było otwarte i przyjazne. I nasz urząd również.

Najnowsze Standardy obsługi klienta w Urzędzie m.st. Warszawy zostały wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1039/2023 r. z 16 czerwca 2023 r.