null Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa

1 lutego 2023 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zmieniło nazwę na Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. Zmieniła się również wewnętrzna struktura biura.

Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa

ul. Młynarska 43/45

01-170 Warszawa

tel. 22 443 11 20, 22 443 11 21

fax 22 443 11 22, 22 443 11 99

email: Sekretariat.CB@um.warszawa.pl

Miejskie Stanowisko Kierowania pełni całodobowe dyżury pod numerami telefonów:  

22 196 56, 22 443 01 12

fax 22 443 03 18

Biuletyn Informacji Publicznej (otwarcie w nowym oknie)

Komórki organizacyjne Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa (otwarcie w nowym oknie)

Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicach (otwarcie w nowym oknie)

Straż Miejska m.st. Warszawy (otwarcie w nowym oknie)

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu (otwarcie w nowym oknie)

Bezpieczna Warszawa (otwarcie w nowym oknie)