null Strefa Tempo 30

Strefa Tempo 30 jest strefą ruchu na której maksymalna prędkość wynosi 30 km/h.

Projekt

W celu poprawy bezpieczeństwa na osiedlach, uliczkach i ulicach Warszawy, bezpośrednio w sąsiedztwie miejsc zamieszkania warszawianek i warszawiaków została opracowana mapa wprowadzenia stref ruchu uspokojonego.

Uspokojenie ruchu ma na celu:

  • poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, rowerzystów i pieszych,
  • skuteczne ograniczanie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz wsparcie w egzekwowaniu przepisów,
  • zapobieganie wypadkom drogowym – również tym śmiertelnym,
  • zwiększenie płynności ruchu drogowego,
  • wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów zamieszkania,
  • zachęcenie do korzystania z różnych środków transportu, w tym jazdy na rowerze i spacerów.

Wieloletnie badania prowadzone na całym świecie potwierdzają, że uspokojenie ruchu do prędkości 30 km/h podnosi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. To powszechnie uznana granica prędkości, przy której 90% zdarzeń drogowych nie ma żadnych skutków dla zdrowia.

Które ulice zostaną objęte strefami Tempo 30?

Uspokojeniem ruchu zostaną objęte ulice, które pełnią funkcję dojazdową, a pozostawiamy przy obecnych limitach prędkości ulice, które pełnią funkcje rozprowadzającą lub tranzytową (na przykład Aleje Jerozolimskie czy Trasę Łazienkowską).

Przy wyznaczaniu stref ruchu uspokojonego w Warszawie bierzemy pod uwagę: klasę dróg, charakter ruchu na nich, ruch pojazdów transportu publicznego i uprzywilejowanych, lokalizacje obiektów często uczęszczanych przez pieszych, obecną sieć ulic o ruchu uspokojonym oraz odległości z wnętrza projektowanych stref do najbliższej drogi o funkcji rozprowadzającej.

Wstępne założenia zakładają wyznaczenie obszarów do wprowadzenia stref ruchu uspokojonego (stref Tempo 30 i stref zamieszkania) na drogach klasy D (dojazdowe), L (lokalne) i wyjątkowo Z (zbiorcze).

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dla mieszkańców na temat stref Tempo 30 trwały od 14 października do 30 listopada 2022 roku.

Opinie i uwagi do projektu mapy wprowadzenia stref ruchu uspokojonego można było zgłaszać mailowo lub osobiście – w punktach konsultacyjnych w Centrach Aktywności Międzypokoleniowej, gdzie przedstawiciele Biura Zarządu Ruchu Drogowego odpowiadali na pytania mieszkańców i zbierali ich opinie. W ramach konsultacji odbyły się również dwa spotkania online. O projekcie i konsultacjach dowiedzieć się było można z miejskich mediów społecznościowych.

Uwzględnione uwagi po konsultacjach

Uwagi z konsultacji społecznych uwzględnione zostały na miejskiej mapie stref Tempo 30. Takich korekt było 47. Najważniejsze z nich to ujęcie w strefach tzw. obwodnicy Gocławia, która już dziś w dużym stopniu stanowi ciągi uspokojone; ul. Nałęczowskiej –niedawno wyposażonej w progi zwalniające na wniosek mieszkańców; czy ul.  Radzymińska na odcinku tzw. Małej Radzymińskiej.

Strefa Tempo 30 nie zostanie natomiast wprowadzona na ulicach Kasprowicza, Pawińskiego czy Sokratesa, których przekroje, funkcja i odseparowanie ruchu pieszego od jezdni pozwalają na prowadzenie ruchu z prędkością 50 km/h.

Sprawdź swoją ulicę na mapie

Ulice na których planowane jest uspokojenie ruchu, pokazuje interaktywna mapa stref Tempo 30 w Warszawie.

Dzięki mapie każdy z mieszkańców może sprawdzić, czy na ulicy, przy której mieszka, wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości.

Więcej informacji

Raport z konsultacji społecznych, projekty, opis do mapy stref ruchu uspokojonego znajdują się na stronie https://konsultacje.um.warszawa.pl/strefy_tempo30.

Podmiot odpowiedzialny

Nie znalazłeś informacji?