Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

Wstecz

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i są adresowane do najzdolniejszych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy.

Wnioski

Wnioski przyjmowane są każdego roku, od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do 31 sierpnia (liczy się data wpływu podpisanego wniosku do Urzędu m.st. Warszawy).
Od 2020 roku można wypełniać je w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS).

Tegoroczni stypendyści i stypendystki

Wśród tegorocznych stypendystów i stypendystek są między innymi:

1. laureaci międzynarodowych olimpiad:

2. młodzi pasjonaci nauki, np.:

  • autorka książki pt. „Nasze cierpienia”, poruszającej temat problemów, z którymi mierzy się na co dzień dzisiejsza młodzież

  • entuzjasta historii architektury województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem architektury drewnianej  XIX i XX wieku tego województwa: twórca repozytorium przedwojennej drewnianej architektury Białołęki oraz makiet 3D obrazujących m.in. budynki i ulice tego okresu

  • twórcy rozwiązań technicznych, np.: maszyny, której zadaniem jest układanie kostki Rubika; projekt i wykonanie robota wielofunkcyjnego z dwoma 6-osiowymi ramionami; projekt instalacji fotowoltaicznej zastosowanej na budynkach mieszkalnych oraz gminnych

3. młodzież wyróżniająca się szczególnym zaangażowaniem społecznym, np.:

  • członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (współpraca na poziomie rozwoju innowacji z innymi członkami stowarzyszenia, zwłaszcza w zakresie promocji innowacyjnych postaw w szkołach średnich i podstawowych) oraz Polskiego Towarzystwa Rakietowego, założyciel ogólnopolskiego Rakietowego Koła Naukowo-Technicznego Invenio (zespół pasjonatów technologii kosmicznych i rakietowych, rekrutujący się z uczniów szkół średnich z całej Polski)

  • ambasador Unijnego Dialogu Młodzieżowego

  • wolontariusze zaangażowani w wiele działań pozaszkolnych, np.: w punkcie szczepień, regularne korepetycje udzielane dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w ramach stowarzyszenia Anioły Wiedzy, pomoc w nauce pracownikom służby zdrowia podczas pandemii Covid-19 w ramach ogólnopolskiej inicjatywy pn. Klinika Matmy.

Wysokość stypendium

Wysokość jednorazowego stypendium wynosi 3800 zł. W 2021 roku Warszawa przeznaczyła na ten cel 437 tys. 800 zł. Łącznie, w latach 2008-2021, przyznano ponad 2,6 tys. stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO na łączną kwotę ponad 4,9 mln zł.

Kontakt

Operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
E-mail: stypendia@eduwarszawa.pl
Telefon: 22/ 44 33 584 lub 22/ 44 33 634
W przypadku ewentualnych problemów technicznych z Elektronicznym Systemem do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) prosimy o kontakt na adres e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl

Przydatne informacje

Regulamin, załączniki do wniosku, materiał pomocniczy dla wnioskodawcy znajdują się na stronie.

Nie znalazłeś informacji?