Udogodnienia dla pasażerów

null System Informacji Pasażerskiej SIP

Strona główna aplikacji internetowej

Widokiem domyślnym aplikacji internetowej SIP (System Informacji Pasażerskiej) jest mapa Warszawy wraz z naniesionymi na nią czerwonymi wskaźnikami oznaczającymi wszystkie dostępne przystanki tramwajowe w mieście.

Z widoku mapy na stronie głównej aplikacji internetowej użytkownik może wybrać przystanek, dla którego chce sprawdzić prognozy odjazdów tramwajów. W tym celu należy wybrać jeden z czerwonych wskaźników odpowiadający interesującemu nas przystankowi.

Szybsze dokonanie wyboru przystanku umożliwia opcja filtrowania poprzez wybór odpowiedniej linii z listy lub możliwość ręcznego wpisania nazwy przystanku. Lista wszystkich linii tramwajowych znajduje się powyżej mapy.

Widok listy przystanków

Aby przejść do widoku listy przystanków należy wybrać przycisk „Przystanków” znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. W trybie widoku listy przystanków, aplikacja wyświetla w porządku alfabetycznym wszystkie przystanki tramwajowe na terenie Warszawy.

Pasażer może filtrować listę poprzez wpisanie nazwy interesującego go przystanku w polu „Szukaj przystanku”, znajdującym się nad listą przystanków.

Pole wyszukiwania przystanków na stronie głównej

Interesujący przystanek można także odnaleźć poprzez wpisanie jego nazwy bezpośrednio na stronie głównej aplikacji, w polu „Szukaj przystanku” - znajdującego się na górze strony, powyżej pola filtracji linii tramwajowych. Aplikacja pokaże  wyniki wyszukiwania nawet po wpisaniu wyłącznie kilku pierwszych liter nazwy.

Widok po wybraniu jednego z przystanków

Po wybraniu konkretnego przystanku wyświetlana jest strona podzielona na dwie części:

  1. część lewa – mapa wraz niebieskim wskaźnikiem oznaczającym lokalizację wybranego przystanku,

  2. część prawa – wirtualna tablica odjazdów pokazująca czas pozostały do odjazdu każdego z kursujących tramwajów. Komunikaty specjalne (jeśli są) będą wyświetlane w ostatnim wierszu tablicy. Prognozy wyświetlane na wirtualnej tablicy są odświeżane automatycznie.

 

Tramwaje Warszawskie

Nie znalazłeś informacji?