null Wars i Sawa – certyfikaty dla szkół wspierających talenty

Rozpoczęła się 15. edycja projektu WARS i SAWA przygotowanego dla szkół (podstawowych i ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych), które chcą odkrywać zdolności swoich uczennic i uczniów. Szkoły, które doskonalą swój system rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych w obszarze wspierania uzdolnionych otrzymują Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA.

Harmonogram 15. edycji projektu WARS i SAWA

  • do 7 lutego 2024 r. – składanie zgłoszeń przez zainteresowane szkoły, które dotąd nie uczestniczyły w projekcie WARS i SAWA

  • dyrekcja szkoły wypełnia zgłoszenie w systemie ankietowym Biura Edukacji

  • podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do kancelarii właściwej dla Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (Aleje Jerozolimskie 44; 00-024 Warszawa). Zainteresowana szkoła niepubliczna wypełnia zgłoszenie po utworzeniu dla niej konta w systemie przez Biuro Edukacji i przyznaniu danych dostępowych (kontakt: ankiety.be@um.warszawa.pl)

  • od lutego do 9 kwietnia 2024 r. – wyłonienie szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych. Udział przedstawicielek i przedstawicieli szkoły w cyklu szkoleń i konsultacji we WCIES, przygotowujących do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Najbliższe szkolenia  zaplanowano 9 lutego i 1 marca 2024 r. – dwudniowy kurs doskonalący przygotowujący do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Przedstawicielki i przedstawiciele zainteresowanych szkół zgłaszają się na kurs do 7 lutego, na stronie WCIES.

  • do 26 kwietnia 2024 r. – złożenie wniosku wraz ze szkolnym programem wspierania uzdolnionych

  • wrzesień/październik 2024 r. – ogłoszenie wyników certyfikacji.

Strona internetowa

Więcej informacji o projekcie WARS i SAWA: edukacja.um.warszawa.pl/projekt-wars-i-sawa

Kontakt

warsisawa@eduwarszawa.pl

tel. 22 44 33 584

Realizator projektu

Projekt WARS i SAWA jest elementem Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych. Realizowany jest od 2009 roku przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, przy partnerskim zaangażowaniu Centrum Nauki Kopernik (CNK) oraz pracowników naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Podstawa prawna

Procedurę uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA określa zarządzenie nr 641/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z 3 kwietnia 2023 roku.

Nie znalazłeś informacji?