Wstecz

Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą

Cel projektu

„Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” to projekt zakładający dofinansowanie organizacji przez szkoły zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kwotą daną w skali rocznej na każdego ucznia zamieszkałego na terenie m.st. Warszawy.

Zmiany dofinansowania

Utrzymująca się sytuacja epidemiczna spowodowała przeniesienie aktywności szkół i większości instytucji kultury, nauki i sportu w strefę online. Po wnikliwej analizie sytuacji decyzją Prezydenta m.st. Warszawy do szkół, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa,  przekazane zostaną środki  w wysokości 50 zł na ucznia. Pozwoli to na racjonalne gospodarowanie budżetem miejskim.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
Realizacja tego projektu pozwoli na równy (bo nie generujący kosztów dla rodziców i opiekunów) dostęp do zajęć rozwijających różnorodne zainteresowania i uzdolnienia młodych warszawiaków.

Kto decyduje o przyznanych środkach?

O rozdysponowaniu środków na poszczególne przedsięwzięcia decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców, radą pedagogiczną oraz z wychowawcami poszczególnych klas. Pozwala to na wykorzystanie finansowania zgodnie z rzeczywistymi potrzebami kulturalnymi, sportowymi i naukowymi uczniów konkretnej szkoły, klasy, grupy.

Na co mogą zostać przeznaczone środki z projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”?

Projekt pozwala na wykorzystanie edukacyjnego potencjału warszawskich placówek kulturalnych, sportowych i naukowych. Środki z projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” mogą zostać przeznaczone w szczególności na zakup biletów do warszawskich instytucji nauki, sportu, kultury w tym kin, teatrów, muzeów, galerii. Założeniem projektu jest, aby proces edukacji odbywał się również w przestrzeni całego miasta.

Więcej informacji

Więcej informacji znajduje się na stronie.

Nie znalazłeś informacji?