Warszawska Karta Miejska

Wstecz

Wyrobienie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (WKM)

Krok po kroku

Chcesz uzyskać spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską?

 1. Przyjdź się do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM.
 2. Pamiętaj o zabraniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 3. Weź ze sobą aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Fotografię potrzebną do karty możesz zrobić telefonem w Punkcie Obsługi Pasażera ZTM lub możesz skorzystać ze zdjęcia zapisanego w telefonie. Zdjęcie zostanie usunięte z systemu po wydaniu karty.
 4. Karty wyrabiane są na miejscu.

Wniosek o wydanie WKM można złożyć również w jednym z Wydziałów Obsługi Mieszkańców (Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie) lub za pomocą strony internetowej.

Nie ma limitu ilości WKM wydanych dla jednego pasażera. Trzeba jednak pamiętać, że tylko pierwsza karta jest bezpłatna, za kolejne trzeba wnieść opłatę (14 zł).
 
W przypadku kolejnej  WKM opłata nie jest pobierana w przypadku:
 • zmiany danych osobowych właściciela Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej;
 • reklamacji, gdy karta uległa zniszczeniu bez winy pasażera
 

Sprawdź jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy.

Wymagane Dokumenty

 1. Do wglądu: dokument tożsamości.
 2. Aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
  Jeśli składasz dokumenty w  Wydziale Obsługi Mieszkańców (WOM) w Urzędzie Dzielnicy dołącz również:
 3. Wypełniony wniosek:
  • zielony (I) - dla osoby indywidualnej (Io - w przypadku obcokrajowców),
  • niebieski (R) - dla rodziny (Ro - w przypadku rodzin obcokrajowców).

Wnioski dostępne są w WOM oraz na stronie internetowej ZTM, pod linkiem: https://www.wtp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/wniosek_o_wydanie_wkm.pdf.

Opłaty

 1. Pierwsza spersonalizowana Warszawska Karta Miejska jest wydawana bezpłatnie.
 2. W przypadku zmiany danych osobowych, pasażer nie ponosi kosztów wydania nowej WKM.
 3. WKM wydawana jest również bezpłatnie, gdy karta uległa uszkodzeniu nie z winy pasażera oraz po 10 latach od wydania uprzednio wydanej karty.
 4. W pozostałych sytuacjach wyrobienie nowej Warszawskiej Karty Miejskiej podlega opłacie w wysokości 14,00 zł.

Miejsce złożenia i odbioru

W celu osobistego wyrobienia Warszawskiej Karty Miejskiej zapraszamy do wybranego przez siebie Punktu Obsługi Pasażerów ZTM lub WOM. Lista miejsc, w których można wyrobić WKM znajduje się w podanych poniżej łączach.

W przypadku zamówienia WKM za pomocą strony internetowej, odbiór jest możliwy wyłącznie w wybranym przez siebie POP ZTM.

Pasażer, które wybrał odbiór Warszawskiej Karty Miejskiej w POP, który jest zamknięty może odebrać kartę w dowolnym POP.

Pasażer musi przy odbiorze okazać dokument stwierdzający tożsamość –  jest to podstawą do wydania WKM.

Punkt Obsługi Pasażerów ZTM lub Wydział Obsługi Mieszkańców (Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie).

 

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa

www.wtp.waw.pl

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Uchwała nr XXVI/858/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (ze zm.).
 2. Uchwała nr LXVI/1807/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.
 3. Uchwała Nr XLVII/1139/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.


Nie znalazłeś informacji?