Specific category icon

Transport drogowy taksówką

Wstecz

Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij zawiadomienie (formularze dostępne są również w Urzędzie).
 2. Do zawiadomienia dołącz wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, złóż wniosek wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
 4. Po przyjęciu zawiadomienia nastąpi weryfikacja czy przysługuje Ci zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji.
 5. Po ustaleniu wysokości części opłaty wniesionej za wydanie licencji następuje jej zwrot.
   

Wymagane Dokumenty

 1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.
   

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Nie dotyczy.
 

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanietransportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 2. W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji (na rachunek bankowy, przelewem pocztowym lub można odebrać osobiście w Kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3).

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
   

Wymagane załączniki

Wzór zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 


Nie znalazłeś informacji?