null E-kontrola w SPPN

7 stycznia 2020 r. ruszył w Warszawie system e-kontroli.

E-kontrola ma na celu weryfikację, czy w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego kierowca uiścił opłatę. Na system składają się elektryczne samochody wyposażone w kamery i czujniki umieszczone na dachu pojazdu. Sprawdzają, czy kierowca zapłacił za postój. Kamery skanują numery rejestracyjne pojazdów zaparkowanych w SPPN i przekazują te dane do bazy Zarządu Dróg Miejskich, który zweryfikuje wniesienie opłaty za dany pojazd. Po zweryfikowaniu dokumenty są wysyłane do kierowców pocztą.

Samochód do e-kontroli jest wyposażony w specjalny czytnik RFID (otwarcie w nowym oknie). Dzięki temu automatycznie rozpozna etykietę naklejoną na Kartę Honorową, Kartę Powstańca i Kartę N+, uprawniające do bezpłatnego postoju w SPPN. Kontrola jest wykonywana dwukrotnie w krótkim odstępie czasu, aby wyeliminować pomyłki lub pojazdy, których kierowcy właśnie idą do parkomatu. 

Pomimo wprowadzenia automatycznej kontroli, w dalszym ciągu odbywają się patrole piesze w miejscach mniej dostępnych, gdzie pojazd musiałby wykonywać manewry i powodować utrudnienia.

Opłata dodatkowa

Od 30 sierpnia 2021 r. kierowcy, którzy otrzymali z e-kontroli Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, mogą ją wnieść poprzez stronę internetową Zarządu Dróg Miejskich.

Piesze patrole z e-kontrolą

Od 13 stycznia 2022 r. piesze patrole kontrolujące parkowanie w SPPN korzystają z systemu e-kontroli. Niepłacącym kierowcom nie wystawiają kar za wycieraczką, a rejestrują je w systemie elektronicznym. Informacje o przewinieniu i należnej do zapłaty kwocie są wysyłane pocztą.

W przypadku samochodów na zagranicznych numerach rejestracyjnych piesze patrole drukują karę na papierze, a „paragon” zostawiają za wycieraczką. W przypadku samochodów na białoruskich, rosyjskich i ukraińskich numerach druk jest w językach polskim i rosyjskim, w przypadku pojazdów zza naszej zachodniej i południowej granicy – w językach polskim i angielskim.

Nie znalazłeś informacji?