null Zgłoszenie zmian w organizacji ruchu

Zarząd Dróg Miejskich opiniuje i uzgadnia sprawy m.in. z zakresu organizacji ruchu, sygnalizacji świetnej, oświetlenia ulicznego.

Wymagane dokumenty

  1. dwa egzemplarze wypełnionego druku zgłoszenia zmian w organizacji ruchu, druki dostępne są na stronie Zarządu Dróg Miejskich (otwarcie w nowym oknie)

  2. kopia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wzorami tablic informujących o objazdach (o ile występują) oraz opinią tut. urzędu,

  3. kopia decyzji na zajęcie terenu lub protokołu przekazania terenu,

  4. harmonogram wprowadzania zmian, jeżeli zgłoszenie dotyczy etapowo wprowadzanych zmian w organizacji ruchu.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd

  1. egzemplarz wypełnionego druku zgłoszenia zmian w organizacji ruchu,

  2. kopia projektu czasowej organizacji ruchu. 

Opłaty

Brak.

Odbiór dokumentów

Osobiście lub przez osobę upoważnioną Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120

wtorek: 09:00 – 11:00

czwartek: 09.00 – 11.00

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Dróg Miejskich 

Zespół ds. Czasowych Zmian w Organizacji Ruchu

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?