Transport drogowy taksówką

null Zmiana zasad obsługi przedsiębiorców realizujących sprawy z zakresu licencji Taxi

UWAGA!

ZMIANA ZASAD OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW REALIZUJĄCYCH SPRAWY Z ZAKRESU LICENCJI TAXI

Od 20 kwietnia 2023 r. w sprawach związanych z uprawnieniami na transport drogowy taksówką m.in.:

  • udzielanie i zmiana licencji

  • wydawanie wypisów z licencji oraz

  • wydawanie identyfikatorów kierowców

będą przyjmowane tylko wnioski, bez możliwości otrzymania dokumentu w tym samym dniu.

O gotowym do odbioru dokumencie wnioskodawcy zostaną powiadomieni po rozpatrzeniu wniosku. Przedsiębiorcy będą zapraszani po odbiór  przygotowanych uprawnień, w wyznaczonym terminie wraz z oryginałami dokumentów do okazania.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski za pomocą:

Wnioski można też składać osobiście:

  • w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich – ul. Leona Kruczkowskiego 2

  • w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy – Al. Jerozolimskie 44.

Kompletny wniosek to gwarancja sprawnej obsługi – zwracajmy na to uwagę!

Nie znalazłeś informacji?