Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

Wstecz

Zmiany w prawie o ruchu drogowym w 2022 roku

Od 1 stycznia przekroczenie przepisowej prędkości o ponad 30 km/h oznaczać będzie mandat w wysokości minimum 800 zł. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu, im wyższe przekroczenie prędkości, tym wyższy ma być mandat, zgodnie z opracowywanym w ministerstwie taryfikatorem.

Do tej pory maksymalna stawka mandatu za wykroczenie drogowe wynosiła 500zł (ustalone w 1997 r.).

Kierowca, który w ciągu dwóch lat popełni to samo wykroczenie będzie musiał zapłacić dwa razy więcej.

Przykładowe kary za wykroczenia

  • prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganego uprawnienia - 1500zł lub areszt, ograniczenie wolności,

  • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego – 2500 zł lub areszt,

  • niewskazanie przez właściciela pojazdu, kto prowadził pojazd w chwili przewinienia - 8000 zł,

  • spowodowanie kolizji - 1500 zł, po spożyciu alkoholu minimum 2500 zł,

  • wyprzedzanie lub omijanie pojazdu ustępującego pieszemu na przejściu  – min. 1500 zł,

  • wyprzedzanie na zakazie – 1000 zł,

  • jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych - 1500 zł,

  • objeżdżanie opuszczonych zapór kolejowych, wjeżdżanie na tory, gdy nie ma miejsca aby opuścić przejazd – 2000 zł.

 

Wymienione wyżej stawki to opłaty minimalne. Popełnienie tego samego wykroczenia w okresie dwóch lat podwaja powyższe stawki opłaty.

Policjant może ukarać kierowcę mandatem na kwotę 5000 zł.

Maksymalna kara nałożona przez sąd – 30000 zł.

Tablice rejestracyjne

Od 1 lutego 2022 r. przy zakupie pojazdu zarejestrowanego wcześniej w Polsce będzie można zachować te same tablice rejestracyjne bez względu na to, z jakiego są województwa.

Punkty karne

Punkty karne będą usuwane z konta kierowcy po upływie 2 lat od dnia opłacenia kary.

Ubezpieczenie OC

Stawka ubezpieczenia OC będzie zależała od posiadanej liczby punktów karnych.

Tymczasowe wycofanie pojazdu z ruchu

W przypadku uszkodzenia pojazdu np. w wypadku można będzie wycofać pojazd z ruchu na czas od 3 miesięcy do roku. Następna możliwość wycofania pojazdu z ruchu nastąpi po upływie 3 lat od poprzedniej daty wycofania go z ruchu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2021 poz. 1997


Nie znalazłeś informacji?