Standardy obsługi klienta

Przez wiele lat urzędy i urzędnicy kojarzyli się mieszkańcom Warszawy z demonstracją władzy, brakiem przychylności, niejasnymi procedurami, piętrzeniem trudności w załatwianiu spraw administracyjnych.

Standardy Obsługi Klienta w Urzędzie m.st. Warszawy stanowią zbiór uniwersalnych zasad do stosowania przez wszystkich pracowników Urzędu w procesie obsługi klienta zewnętrznego, czyli interesantów, oraz klienta wewnętrznego, czyli każdego pracownika Urzędu.

Celem wprowadzenia Standardów jest ukształtowanie pozytywnego wzorca zachowania we wzajemnych relacjach oraz budowanie wspólnej kultury organizacyjnej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Stosowanie się do zaleceń zawartych w Standardach sprawi, że w sposób profesjonalny i skuteczny załatwimy sprawy naszych klientów oraz polepszymy komunikację wewnętrzną pomiędzy pracownikami. W rezultacie usprawnimy funkcjonowanie całej organizacji, jaką jest Urząd m.st. Warszawy.

 

Pliki do pobrania