Udogodnienia dla pasażerów

null e-POP elektroniczny Punkt Obsługi Pasażerów

Pilotaż programu

Elektroniczny Punkt Obsługi Pasażerów (e-POP) zaczął pilotażowo działać 21 marca 2022 roku pod adresem https://e-pop.wtp.waw.pl.

Zarząd Transportu Miejskiego chce sprawdzić, jakie będzie zainteresowanie taką formą komunikacji, zebrać uwagi oraz sugestie.

Na tej podstawie zostanie przygotowane rozwiązanie docelowe z szerokim wachlarzem usług, dostosowanym do potrzeb i oczekiwań.

Uwagi można zgłaszać wysyłając informacje na adres: opinie@ztm.waw.pl.

Dostępne usługi

Obecnie za pośrednictwem e-POP można złożyć wnioski o:

  • Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską,

  • Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską z uprawnieniami Karty warszawianki / Karty warszawiaka, Karty młodej warszawianki / Karty młodego warszawiaka,

  • uprawnienia Karty warszawianki / Karty warszawiaka, Karty młodej warszawianki / Karty młodego warszawiaka,

  • umówić się na spotkanie informacyjne dotyczące Warszawskiego Transportu Publicznego.

Przy składaniu w e-POP-ie wniosku o wydanie karty/karty z uprawnieniami udostępniona jest możliwość wyboru sposobu ich odbioru. Kartę można odebrać w Punktach Obsługi Pasażerów lub zamówić jej wysyłkę na adres podany we wniosku.

W przypadku wysyłki karty konieczne jest spotkanie on-line przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, podczas którego zostanie zweryfikowana Państwa tożsamość oraz dokumenty niezbędne do wydania uprawnień.

Nie znalazłeś informacji?