Udogodnienia dla pasażerów

null e-POP elektroniczny Punkt Obsługi Pasażerów

Pilotaż programu

Elektroniczny Punkt Obsługi Pasażerów (e-POP) zaczął pilotażowo działać 21 marca 2022 roku pod adresem https://e-pop.wtp.waw.pl.

Zarząd Transportu Miejskiego chce sprawdzić, jakie będzie zainteresowanie taką formą komunikacji, zebrać uwagi oraz sugestie.

Na tej podstawie zostanie przygotowane rozwiązanie docelowe z szerokim wachlarzem usług, dostosowanym do potrzeb i oczekiwań.

Uwagi można zgłaszać wysyłając informacje na adres: opinie@ztm.waw.pl.

Dostępne usługi

Obecnie za pośrednictwem e-POP można złożyć wnioski o: 

  • Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską, 

  • Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską z uprawnieniami Karty warszawianki / Karty warszawiaka, Karty młodej warszawianki / Karty młodego warszawiaka, 

  • Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską z uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów dla osób powyżej 70 roku życia, 

  • Kartę Ucznia, 

  • uprawnienia Karty warszawianki / Karty warszawiaka, Karty młodej warszawianki / Karty młodego warszawiaka.

Dodatkowo w e-POP można złożyć wnioski i reklamacje w sprawach windykacyjnych oraz umówić się na spotkanie informacyjne dotyczące Warszawskiego Transportu Publicznego. 

Nie znalazłeś informacji?