null Elektryczne hulajnogi

Hulajnoga elektryczna to pojazd

Prawo precyzuje, że elektryczna hulajnoga to „pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”.

Kierującego hulajnogą elektryczną obowiązują wszystkie przepisy dotyczące pojazdów.

Gdzie jeździć 

 • drogą dla rowerów

 • jezdnią, na której jest ograniczenie prędkości do 30 km/h

 • po chodniku, gdy nie ma drogi dla rowerów a po sasiadującej jezdni obowiązuje prędkość powyżej 30 km/h.

Gdzie parkować

 • na chodniku, w miejscu do tego przeznaczonym a w przypadku braku takiego miejsca

 • równolegle do krawędzi jezdni, jak najbliżej krawędzi chodnika, ktora jest najbardziej oddalona od jezdni (1,5 m szerokości chodnika dla ruchu pieszych).

Jaka prędkość

 • maksymalna prędkość po drodze dla rowerów albo jezdni to 20 km/h

 • po chodniku i drodze dla pieszych prędkość zbliżona do predkości pieszego (pieszy osiąga prędkość w granicach 3-5 km/h)

 • w wybranych miejscach do 12 km/h, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym:

 • na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie, w czasie gdy ulice te są deptakiem

 • na Chmielnej na odcinku, który jest deptakiem

 • na Bulwarach Wiślanych, na odcinku na którym nie ma wydzielonej drogi dla rowerów.

Zakaz wjazdu

Zakaz wjazdu hulajnogą elektryczną dotyczy Starego Miasta, Łazienek Królewskich i Ogrodu Krasińskich. 

Kto może jeździć

Hulajnoga elektryczna jest pojazdem dla dorosłych i starszych dzieci:

 • do 10 roku życia jest zabronione poruszanie się po drogach publicznych

 • od 10 do 18 lat jest wymagana karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1.

Zabronione

Hulajnogą nie można przewozić osób, bagaży ani zwierząt.

Porozumienie z miastem

Miasto podpisało porozumienie regulujące zasady poruszania się i parkowania w przestrzeni publicznej z pięcioma operatorami oferującymi e-hulajnogi do wypożyczenia (Bolt, Dott, Lime, Blinkee i TIER).

Co zostanie uporządkowane?

 • Dodatkowo ograniczona prędkość do 12 km/h: na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie, w czasie gdy ulice te są deptakiem; na Chmielnej na odcinku, który jest deptakiem; na Bulwarach Wiślanych, na odcinku na którym nie ma wydzielonej drogi dla rowerów.

 • Zakaz wjazdu hulajnogą elektryczną dotyczy Starego Miasta, Łazienek Królewskich i Ogrodu Krasińskich.

 • Wyznaczenie sieci miejsc postojowych – ZDM oznakowuje kilka tysięcy miejskich stojaków dla rowerów odpowiednią naklejką, wskazującą, że jest to wyznaczone miejsce postoju rowerów i e-hulajnóg.

 • Wyznaczenie sieci „stref postoju” – mają być widoczne w aplikacjach mobilnych służących do wypożyczania i odpowiednio oznaczone w terenie. Operatorzy zobowiązali się zapłacić za wyznaczenie takich stref i ich użytkowanie. Dzięki tak przygotowanej sieci parkingów, operatorzy będą rozwozić e-hulajnogi tylko do wyznaczonych miejsc.

 • Kampania informacyjna – ZDM chce wspólnie z operatorami przygotować kampanię i wykorzystać kanały kontaktu dostępne dla operatorów, aby dotrzeć do hulajnogistów, np. poprzez aplikację mobilną czy zawieszki na kierownicach.

Operatorzy udostępnią miastu część danych o przejazdach i wypożyczeniach oraz innych statystyk, mogących ułatwić planowanie sieci parkingów czy infrastruktury dla e-hulajnóg.

E-hulajnogi pod nadzorem

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących poruszania się hulajnogami elektrycznymi, od 20 maja 2021 r. rozpoczęły się działania mające na celu egzekwowanie nowego prawa. Funkcjonariusze Straży Miejskiej i ZDM na warszawskich ulicach prowadzą kontrole.

E-hulajnogi nieprawidłowo pozostawiane na drodze i utrudniające ruch są z nich usuwane w trybie art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Strażnicy zwracają także szczególną uwagę na sposób poruszania się kierujących e-hulajnogami. 

Hulajnogi w pojazdach komunikacji miejskiej

Przewóz hulajnóg

Hulajnogi elektryczne można przewozić w pojazdach komunikacji miejskiej na zasadach dotyczących przewozu bagażu – jeżeli jest możliwość umieszczenia jej w pojeździe tak, aby nie utrudniać przejścia i nie narażać na szkodę osób i mienia innych pasażerów oraz nie zasłaniać widoczności obsłudze pojazdu i nie zagrażać bezpieczeństwu ruchu.

Przepisy porządkowe obowiązujące w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez m. st. Warszawa Rozdział III

Zakaz używania hulajnóg

W pojazdach komunikacji miejskiej zabrania się korzystania z hulajnóg.

Przepisy porządkowe obowiązujące w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez m. st. Warszawa Rozdział II § 11

Lime - zgłaszanie przypadków nieprawidłowego parkowania hulajnóg

Nieprawidłowo zaparkowane hulajnogi operatora LIME można zgłosić operatorowi w następujące sposoby:

 • przez aplikację - należy wejść w aplikacji w boczną zakładkę w opcję “Pomoc”, a następnie “Nieprawidłowe lub niedozwolone parkowanie”;

 • formularz na stronie Lime: https://help.li.me/hc/pl/requests/new;

 • infolinię Centrum Obsługi Klienta Lime tel.: + 48 322 247 122 (przez całą dobę, 7 dni w tygodniu);

 • mail: pomoc@li.me.

W zgłoszeniu należy podać:

 • numer hulajnogi w formacie xxx-xxx (numer widoczny jest na kierownicy hulajnogi, pod kodem QR),

 • dokładną lokalizację hulajnogi,

 • opis dlaczego dana hulajnoga jest niepoprawnie postawiona oraz w miarę możliwości załączyć zdjęcie.

Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń UTO, urządzeń UWR opracowane przez Policję

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (otwarcie w nowym oknie)

20 maja 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzająca przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych.

Nie znalazłeś informacji?