Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

null Honorowy Obywatel m.st. Warszawy

Godność Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Rada m.st. Warszawy tytuł Honorowego Obywatela nadaje w drodze uchwały i może być nadany tej samej osobie tylko raz. 

Tytuł Honorowego Obywatela

Z inicjatywą przyznania tytułu mogą wystąpić:

 • Prezydent m.st. Warszawy

 • Przewodniczący Rady m.st. Warszawy

 • klub radnych

 • rada dzielnicy

Wniosek o nadanie godności należy składać na ręce Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy najpóźniej do 15 maja każdego roku i powienien zawierać:

 • dane o kandydacie

 • określenie zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata

Komisją wiodącą w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela jest Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej Rady m.st. Warszawy, działająca w tym zakresie w porozumieniu z innymi komisjami Rady.
Osoba wyróżniona tytułem otrzymuje:

 • dyplom nadania godności

 • medal

 • odznakę

 • legitymację

Uroczystego wręczenia dokonuje Przewodniczący Rady m.st. Warszawy oraz Prezydent m.st. Warszawy na uroczystej sesji z okazji Dnia Pamięci Warszawy albo na innej uroczystości. Osoby otrzymujące najwyższe warszawskie odznaczenie wpisują się do Księgi Honorowych Obywateli Miasta Stołecznego Warszawy, którą prowadzi Przewodniczący Rady. Wyróżnieni mogą uczestniczyć na prawach honorowych gości w:

 • sesjach Rady Miasta

 • uroczystościach Miasta

 • imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych organizowanych przez Miasto

Honorowy Obywatel ma prawo do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej (LVI/1584/2013(otwiera się w nowej karcie)) oraz do bezpłatnego parkowania pojazdami samochodowymi (XXXVI/1077/2008(otwiera się w nowej karcie)).

Rejestr Honorowych Obywateli Miasta

Biuro Rady m.st. Warszawy

Pałac Kultury i Nauki

00-901 Warszawa

pl. Defilad 1, XX p., sekretariat pok. 2012

e-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl

tel. 22 443 05 80

faks 22 443 05 82

 

Adres korespondencyjny

Al. Jerozolimskie 44

00-024 Warszawa

Podstawa prawna

Zasady przyznawania godności Honorowego Obywatela reguluje § 5 Statutu m.st. Warszawy (uchwała nr XXII/743/2008(otwiera się w nowej karcie) z 10 stycznia 2008 r.) oraz uchwała nr XII/222/2015(otwiera się w nowej karcie) z 28 maja 2015  r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy.   

Nie znalazłeś informacji?