null Identyfikator Strefy Mieszkańca na Ochocie

Bezpłatny identyfikator obowiązuje w strefach mieszkańca, czyli na terenach zarządzanych przez dzielnicę poza drogami publicznymi (czyli poza SPPN) – drogi wewnętrzne, podwórka z parkingami, parkingi osiedlowe. 

Ważne informacje

  1. Do każdego lokalu mieszkalnego (lub użytkowego) na Ochocie można dostać jeden identyfikator (nie jest istotne, czy w okolicy jest jakaś strefa mieszkańca). Mogą być na nim umieszczone numery rejestracyjne pojazdów wszystkich osób zamieszkujących w danym lokalu.

  2. Identyfikator ZGN jest wydawany mieszkańcom na podstawie meldunku, ale można zamiast tego okazać umowę najmu lub akt własności lokalu.

  3. Mogą go dostać też właściciele lub użytkownicy lokali użytkowych, a także np. administratorzy wspólnot mieszkaniowych czy firmy konserwatorskie.

  4. Identyfikator uprawnia do wjazdu do każdej ze stref mieszkańca ZGN Ochota w całej dzielnicy (nie ma rejonizacji). Dotyczy wyłącznie terenów wewnętrznych zarządzanych przez dzielnicę (nie ulic, tj. dróg publicznych). Nie dotyczy on natomiast terenów prywatnych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (np. WSM), które mogą wprowadzać własne zasady na swoich obszarach.

  5. Każda ze stref mieszkańca jest odpowiednio oznakowana na wjeździe – znak zakazu ruchu lub zakazu parkowania, z tabliczką „Nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem ZGN Ochota”.

  6. Identyfikator jest wydawany bezpłatnie. Nie ma on żadnego związku z abonamentami SPPN wydawanymi przez Zarząd Dróg Miejskich.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o wydanie Identyfikatora Strefy Mieszkańca po wypełnieniu należy złożyć:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu lub zdjęcia) na adres identyfikator@zgnochota.waw.pl 

  2. lub osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17A  oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  ul. Białobrzeska 11.

O terminie i miejscu odbioru identyfikatora wnioskodawcy będą informowani telefonicznie przez pracowników ZGN Ochota. 

Regulamin i dokumenty

Regulamin i wzory dokumentów znajdują się na stronie.

Nie znalazłeś informacji?