Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

null Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego

Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego została ustanowiona przez prezydenta m.st. Warszawy dla młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Jest również wyrazem uznania dla samego patrona za jego wkład w budowanie demokratycznego państwa.

Harmonogram

 • zgłoszenia do Nagrody – od 14 września do 12 października 2022 roku

 • ocena formalna zgłoszeń do Nagrody – od 14 września do 26 października 2022 roku

 • obrady Kapituły i wyłonienie laureatów – od 26 października do 16 listopada 2022 roku

 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – od 17 listopada do 2 grudnia 2022 roku.

Nagrody

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych: 15-19 lat i 20-26 lat. Laureatki otrzymały po 10 tys. zł. a wyróżnieni po 2,5 tys. zł.

Nagrodę główną otrzymała:

 • w młodszej kategorii wiekowej – Anna Maziarska za „działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i osób ze środowisk nieuprzywilejowanych w szczególności związane z poprawą polskiej edukacji, prawami kobiet i wielokulturowości w Polsce, a także wzorowy przykład zaangażowania obywatelskiego”

 • w starszej kategorii wiekowej – Antonina Lewandowska „za determinację i upór w walce z przemocą seksualną, wspieranie osób doświadczających przemocy seksualnej oraz prowadzenie edukacji seksualnej”.

Wyróżnienia otrzymali:

 • w kategorii 15-19 lat 

  • Julia Prus za „wszechstronne i aktywne działania na rzecz lokalnej społeczności i podejmowanie ważnych tematów z zakresu ekologii”.

  • Jakub Szaro za „aktywność wolontariacką, działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami i edukowanie warszawskich uczniów w zakresie cyberbezpieczeństwa”

 • w kategorii wiekowej 20-26 lat:

  • Wiktoria Magnuszewska za „działania na rzecz obrony praw człowieka, demokracji oraz społeczności LGBTQ+”.

  • Sebastian Słowiński za „działania aktywistyczne w tym zaangażowanie w upowszechnianie postaw obywatelskich, a w szczególności za inicjatywy o charakterze antyfaszystowskim”.

Wyróżnienia niefinansowe otrzymały:

 • Weronika Chmielewska za „różnorodną aktywność społeczną, promocję wolontariatu i działania proekologiczne, w tym za szerzenie wśród uczniów wiedzy nt. ekologicznych zachowań za pośrednictwem projektu Graj w zielone” 

 • Julia Bacia, Maja Dobrowolska, Maria Różańska i Olivia Szymanowska za projekt Share a secret dotyczący zdrowia psychicznego nastolatków i udzielania wsparcia swoim rówieśnikom. 

Regulamin

Kontakt

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Napisz: nagrodadlamlodych@um.warszawa.pl

Zadzwoń: +48 22 443 34 00 lub +48 22 443 34 01

Nie znalazłeś informacji?