Zgody i zezwolenia w dzielnicy Śródmieście

null ZTP - opiniowanie projektów organizacji ruchu

Jeśli chcesz przedstawić do zaopiniowania projekty organizacji ruchu, sprawdź do kogo powinieneś złożyć wniosek. Wniosek kieruj do zarządcy drogi. 

 1. Zarząd Dróg Miejskich (otwarcie w nowym oknie) - tu zgłaszaj wnioski dotyczące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych (za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad). Wykaz dróg dostępny jest tutaj.

 2. Zarząd Terenów Publicznych (otwarcie w nowym oknie) - tu zgłaszaj wnioski dotyczące części ulic w dzielnicy Śródmieście, z wykazem dróg możesz zapoznać się tutaj.

 3. Urzędy Dzielnic (otwarcie w nowym oknie) - dzielnice zarządzają drogami gminnymi (są to pozostałe drogi nie ujęte w wykazach powyżej). 

Drogami ekspresowymi i autostradami zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (otwarcie w nowym oknie).

 

Poniższe informacje dotyczą terenów zarządzanych przez Zarząd Terenów Publicznych.

Krok po kroku

 1. Przedstaw do zaopiniowania projekt organizacji ruchu.

 2. Dołącz dokumenty wymienione w dziale „Wymagane dokumenty”.

 3. Udaj się do Zarządu Terenów Publicznych na ul. Podwale 23 do kancelarii na parterze i złóż dokumenty.

Wymagane dokumenty (1 lub 2)

 1. Podanie o zaopiniowanie p.o.r. dot. zmian w oznakowaniu wraz z min. dwoma egzemplarzami projektu i opisem technicznym.

 2. Podanie o zaopiniowanie p.o.r. dot. zmian w oznakowaniu połączonych ze zmianami w geometrii ulicy wraz z opinią komunikacyjną, opinią komunikacyjną ZTP, min. dwoma egzemplarzami projektu i opisem technicznym.

Uwaga!

 1. Przedstawione do zaopiniowania projekty organizacji ruchu powinny posiadać czytelnie zwymiarowane takie wielkości jak: geometria ulicy - w tym: szerokość jezdni, chodników, zatok itp. oraz zajęty teren - dotyczy zajęcia terenu pod roboty, obiekty, imprezy inne naniesienia.

 2. W przypadku projektów wykonywanych dla potrzeb wbudowania nowych lub przebudowy starych urządzeń podziemnych, dla potrzeb remontu elewacji połączonego z powiększeniem bryły obiektu (ocieplenie) lub wykonania izolacji fundamentów należy dołączyć do podania kopię stosownej decyzji wydanej przez ZTP lub w podaniu podać jej pełny numer i datę wydania, a jeśli decyzja takowa nie była wydana w podaniu umieścić stosowną informację.

 3. W opisie technicznym należy określić termin zajęcia terenu.

 4. Jeden egzemplarz zaopiniowanego projektu pozostaje w archiwum ZTP.

Miejsce złożenia i odbioru

Zarząd Terenów Publicznych, Kancelaria - parter, ul. Podwale 23, Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Terenów Publicznych

Termin odpowiedzi

Do 14 dni.

Nie znalazłeś informacji?