null Pojazdy elektryczne i hybrydowe

Tablice dla pojazdów elektrycznych i wodorowych (zielone)

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie nowo rejestrowane auta elektryczne i wodorowe mają nowy wzór tablic rejestracyjnych z zielonym tłem zamiast białego.

Kolor liter i cyfr nie uległ zmianie i pozostał czarny.

Pojazdy ekologiczne otrzymają dwa wzory znaków legalizacyjnych:

  • pojazd elektryczny - znak legalizacyjny z czerwoną obwódką,

  • pojazd wodorowy - znak legalizacyjny z żółta obwódką.

Dzięki nowym tablicom pojazdy łatwiej będzie zidentyfikować np. na buspasach.

Czy należy wymieniać tablice rejestracyjne?

Nie ma konieczności wymiany tablic rejestracyjnych.

Czy przy wymianie tablic zmieniają się numery?

Numery umieszczone na tablicy pozostają bez zmian.

W jaki sposób samochód elektryczny może parkować  bezpłatnie jeśli ma zwykłe tablice rejestracyjne i nie ma nalepki EE?

W przypadku braku nalepki EE lub zielonej tablicy rejestracyjnej, bezpłatny postój na terenie warszawskiej SPPN jest możliwy po przesłaniu skanu dowodu rejestracyjnego na adres mailowy: kancelaria@zdm.waw.pl.

Naklejki były wydawane do końca 2019 roku

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, pojazdy elektryczne oznaczane były nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu, umieszczaną wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej.

Wzór naklejki (otwarcie w nowym oknie)

Parkowanie w SPPN i przy punktach ładowania

Postój pojazdów samochodowych, wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania (z oznaczeniem EE w rubryce P-3 dowodu rejestracyjnego), na miejscach postojowych wyznaczonych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, w tym również na czas ładowania przy punktach ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, jest bezpłatny.

Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych tylko pojazdy 100% elektryczne zwolnione są od wnoszenia opłat za postój w SPPN. 

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem MIiB w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, pojazdy elektryczne rejestruje się na tzw. „zielonych tablicach”.

Do 31 grudnia 2019 r. istniała możliwość oznaczania pojazdu nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu, umieszczaną wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej (wzór poniżej). Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie nowo rejestrowane auta elektryczne i wodorowe mają nowy wzór tablic rejestracyjnych z zielonym tłem zamiast białego (zdj. przykładowej tablicy poniżej).

Dla pojazdów zarejestrowanych przed tą datą podczas kontroli SPPN honorowana jest nalepka EE.

UWAGA!

Pojazdy hybrydowe czyli posiadające  zarówno silnik spalinowy i elektryczny nie mogą bezpłatnie parkować w strefie SPPN.

Wykaz punktów ładowania w strefie SPPN

Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, na drogach publicznych w granicach SPPN podane są na stronie ZDM (otwarcie w nowym oknie).

Wykaz punktów ładowania

Wykaz punktów ładowania pojazdów elektrycznych dostępnych na drogach publicznych dostępny jest w serwisie mapowym Warszawy pod linkiem: https://smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=s_mapa&L=pl.

Z menu „warstwy” wybieramy „Komunikacja”, a następnie „Punkty ładowania samochodów elktr.”

Samochody elektryczne na buspasach

Dopuszczony jest ruch pojazdów elektrycznych po pasach dla autobusów. Przywilej ten wynika z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Obowiązuje do 1 stycznia 2026 r.

Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami. Rada m.st. Warszawy nie podjęła takiej Uchwały. 

Pojazdy hybrydowe czyli posiadające zarówno silnik spalinowy i elektryczny nie mogą poruszać się po buspasach.

Karta Eko – Parkingi P+R

Karty Eko są udogodnieniem dla użytkowników przyjaznych środowisku pojazdów o napędzie elektrycznym. Jej posiadacze mogą bezpłatnie pozostawiać swoje auta na parkingach Parkuj i Jedź poza godzinami otwarcia tych obiektów oraz za darmo korzystać ze stacji ładowania.

Karty Eko są wydawane na dany samochód elektryczny, wyłącznie dla jednego parkingu P+R. Okres ich ważności wynosi rok.

Wniosek o wydanie Karty Eko można składać w siedzibie Działu Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną Zarządu Transportu Miejskiego, przy ul. J. Kasprowicza 145. Użytkownik auta elektrycznego powinien okazać dowód rejestracyjny oraz dokument potwierdzającego jego dane (imię i nazwisko). Karty wydawane są niezwłocznie po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku.

Warszawski Transport Publiczny (otwarcie w nowym oknie)

Parkingi P+R z punktami ładowania

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?