null Skarga na pracownika komunikacji miejskiej

Skargi na pracowników Zarządu Transportu Miejskiego przyjmowane są wyłącznie w formie pisma zawierającego imię oraz nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania lub zameldowania wnoszącego.

Skargi na kontrolerów związane z odwołaniem od wystawionej opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu powinny być wnoszone wyłącznie w formie pisemnej.

Pisemne skargi, w tym na prowadzących pojazdy, są przyjmowane w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

Skargę można złożyć także z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej ZTM napisz do nas.

UWAGA!

W przypadku zgłoszeń nie spełniających wymogów formalnych, tj. nie zawierających danych personalnych i adresowych, wpływ korespondencji nie będzie zarejestrowany i skarga pozostanie bez odpowiedzi.

Anonimowe sygnały o nieprawidłowościach można zgłaszać również pod numerem 19 115.

 

Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Grochowska 316/320

03-839 Warszawa

e-mail: ztm@ztm.waw.pl

Skargi na prowadzącego pojazd

Uwagi, skargi i wnioski, dotyczące działalności przewoźników, świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM (w tym skargi na kierowców i motorniczych), kierowane są zgodnie z właściwością.

Korespondencja przekazywana jest łącznie z danymi osobowymi pasażera, chyba że w stosownym zastrzeżeniu nie wyraża na to zgody.

Odpowiedzialność za jakość świadczonych usług, tj. należyte lub nienależyte wykonanie przewozu, spoczywa na przewoźniku (z wyjątkiem przypadków poniesienia szkód wywołanych czynnikami od niego niezależnymi). Dlatego też w jego kompetencji leży rozpatrzenie reklamacji, tj. wszczęcie postępowania wyjaśniającego i udzielenie wyczerpującej odpowiedzi (art. 14, 62, 7-8 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272, ze zm. oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego, Dz. U. Nr 38, poz. 266).

Nie znalazłeś informacji?