Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

null Stypendia artystyczne m.st. Warszawy

Informacje o stypendiach artystycznych znajdują się na stronie internetowej "Stypendia m.st. Warszawy" (otwarcie w nowym oknie).

Stypendia na rok 2023

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie.

Nabór na stypendia rozpoczyna się w 1 sierpnia i trwa do 15 września 2022 roku.

Projekty można zgłaszać w ośmiu dziedzinach:

  • film,

  • literatura,

  • muzyka,

  • opieka nad zabytkami,

  • taniec,

  • teatr,

  • sztuki wizualne i design,

  • upowszechnianie kultury.

Stypendia pozwalają realizować pomysły artystyczne najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom i twórczyniom, zarówno tym z dorobkiem, jak i debiutującym.

 

Wszystkie informacje, poradnik oraz formularz wniosku o stypendia artystyczne znajdują się na tej stronie.

Stypendia na rok 2022

Lista stypendystów i stypendystek, którym przyznano stypendium na 2022 rok jest dostępna w załączniku do zarządzenia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej(otwiera się w nowej karcie) m.st. Warszawy.

Spośród wszystkich złożonych wniosków 506 spełniło wymogi formalne i przeszło do dalszej oceny. Ostatecznie wybranych zostało 51 projektów, w tym siedem zaproponowanych przez debiutantów.

Stypendia 2020-2021

Miasto wspólnie z redakcją "Dwutygodnika" uruchomiło specjalną stronę internetową - stypendiawarszawy.dwutygodnik.com - na której zamieszczone zostały biogramy stypendystek i stypendystów z dwóch minionych lat. Strona będzie uzupełniana o kolejne informacje.

Nie znalazłeś informacji?