Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

null Stypendia artystyczne m.st. Warszawy

Informacje o stypendiach artystycznych znajdują się na stronie internetowej "Stypendia m.st. Warszawy" (otwarcie w nowym oknie).

Stypendia na rok 2024 rok

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie.

Nabór na stypendia rozpoczyna się w 1 sierpnia i trwa do 15 września 2023 roku do godz. 15:59.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych m.st. Warszawy, który określa szczegółowe zasady naboru, w tym:

  • jak należy rozumieć projekt stypendialny,

  • dziedziny twórczości i kategorie stypendialne (w tym jak rozumiany jest debiut),

  • na jaki okres przyznawane jest stypendium,

  • wysokość stypendium,

  • kryteria oceny wniosków,

  • termin ogłoszenia wyników.

Wszystkie informacje znajdują się na tej stronie.

Poradnik dla wnioskujących o stypendium.

Stypendia 2020-2023

Miasto wspólnie z redakcją "Dwutygodnika" uruchomiło specjalną stronę internetową - stypendiawarszawy.dwutygodnik.com - na której zamieszczone zostały biogramy stypendystek i stypendystów z lat 2020-2023.

Nie znalazłeś informacji?